Tỷ lệ hồ sơ TTHC phát sinh qua trực tuyến năm 2022 của Sở Công Thương đạt 99,32%

Với tổng số 15.335 hồ sơ phát sinh trong năm 2022, trong đó: Hồ sơ trực tuyến 15.219 hồ sơ, trực tiếp và qua bưu chính công ích 104 hồ sơ, từ kỳ trước chuyển qua 12 hồ sơ, số lượng hồ sơ đã giải quyết 15.326 hồ sơ (Trước hạn 13.454 hồ sơ, đúng hạn 1.872), 9 hồ sơ đang trong hạn giải quyết, không có hồ sơ nào bị quá hạn. Tỷ lệ hồ sơ phát sinh qua trực tuyến đạt 99,32% trên tổng hồ sơ phát sinh qua cả trực tuyến và trực tiếp của đơn vị.Các lĩnh vực có hồ sơ phát sinh nhiều là Xúc tiến Thương mại, lưu thông hàng hóa trong nước, vật liệu nổ công nghiệp.

Đạt được kết quả nên trên, ngoài sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo đơn vị đối với công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, còn có sự tham gia tích cực của lãnh đạo, công chức các phòng, bộ phận chuyên môn thuộc Sở, công chức trực, tiếp nhận thủ tục hành chính của đơn vị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh luôn tích cực hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến thông qua môi trường điện tử.

Phát huy các kết quả đạt được, trong thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện tốt nhất để phục vụ nhu cầu của tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao công tác tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện nộp và nhận kết quả  giải quyết thủ tục hành chính, thanh toán phí, lệ phí qua môi trường điện tử; nâng cao chất lượng phục vụ công vụ của đội ngũ công chức đơn vị trực tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao số lượng, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị./.

Lương Quyên
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 116
Views This Month : 3257
Views This Year : 42099
Total views : 56525
Language
Skip to content