xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND tỉnh

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Thực hiện Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Công Thương đã xây dựng dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh quy định một số thủ tục rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Để có cơ sở thực hiện các bước theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Công Thương đề nghị quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu tham gia góp ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo nêu trên. Ý kiến xin gửi về Sở Công Thương trước ngày 26/01/2022 (Số 34, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).

SỞ CÔNG THƯƠNG
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 51
Views This Month : 1846
Views This Year : 9754
Total views : 70294
Language
Skip to content