Danh mục các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày 21/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 2244/QĐ-UBND về việc phê duyệt các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh, theo đó số lượng đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh là 03 đồ án quy hoạch, loại quy hoạch là quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công bố công khai danh mục các đồ án quy hoạch trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Sở Xây dựng và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận thông tin của nhân dân và các nhà tài trợ quan tâm, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Thời gian đăng tải chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày ký Quyết định; Tổ chức lập, trình Hội đồng thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch được giao lập quy hoạch; cung cấp thông tin về đồ án quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân, các nhà tài trợ quy hoạch khi được đề nghị.

Chi tiết Quyết định xem tại đây./.

HB
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004797
Views Today : 131
Views This Month : 3365
Views This Year : 20895
Total views : 35321
Language
Skip to content