Đầy mạnh các hình thức nêu gương, nhân rộng điển hình tiên tiến

Tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Thời gian qua, công tác truyền thông về các mô hình, gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh với nhiều cách làm sáng tạo và đem lại hiệu quả thiết thực.

Tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng được coi là một trong những kênh quan trọng nhằm cổ vũ “người người làm việc tốt”, “ngành ngành làm việc tốt”, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển mạnh mẽ và tạo được sức lan tỏa trong toàn xã hội. Vì vậy, các mô hình, gương điển hình tiên tiến của tỉnh đã thường xuyên được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Tạp chí Văn nghệ Ba Bể. Việc tuyên truyền được thực hiện trên cả báo in và báo điện tử; tuyên truyền trên các Bản tin Công tác xây dựng Đảng (do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành), Bản tin Công tác Mặt trận và các đoàn thể tỉnh (do Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát hành).

Bên cạnh đó, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn đã phối hợp với Sở Nội vụ, nhiều đơn vị sở, ngành, đoàn thể xây dựng nhiều chuyên mục để tuyên truyền các tấm gương điển hình tiên tiến, trong đó nổi bật là các chuyên mục: “Thi đua yêu nước”; “Gương sáng quanh ta”; “Xứng danh anh Bộ đội cụ Hồ”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong giai đoạn 2016 – 2021, các cơ quan truyền thông của tỉnh đã đưa hàng trăm câu chuyện, hình ảnh về những tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước tại các đơn vị, địa phương đến với bạn đọc và khán giả truyền hình. Ngoài ra, đài truyền thanh các huyện, thành phố cũng như hệ thống đài truyền thanh cơ sở tiếp tục duy trì các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến gắn với tuyên truyền các ngày lễ, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của tỉnh.

Ngoài những mô hình, gương điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh tuyên truyền tại địa phương, hằng năm, tỉnh đã lựa chọn từ 5 đến 10 mô hình, gương điển hình tiêu biểu, xuất sắc trong các ngành, lĩnh vực của địa phương gửi về Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương để giới thiệu, tuyên truyền trên các tạp chí, phương tiện truyền thông của cả nước.

Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020

Cùng với việc tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, các mô hình, điển hình tiên tiến còn được tuyên truyền, giới thiệu sâu rộng thông qua các phong trào thi đua, hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, đại hội thi đua yêu nước…

Trong giai đoạn 2016 – 2021, UBND tỉnh đã phát động các đợt thi đua lập thành tích chào mừng nhiều sự kiện quan trọng diễn ra trong tỉnh và cả nước như: Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc; bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018); kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 – 24/8/2019); 120 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1900 – 11/4/2020); 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn (1/1/1997 – 1/1/2022)…

Thông qua các đợt thi đua, UBND tỉnh đã biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất, các cá nhân có nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích làm lợi cho Nhà nước và xã hội. Qua đó, nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng không chỉ trên địa bàn tỉnh mà có sức lan tỏa trong cả nước, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, xung kích trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cụ thể như UBND tỉnh đã biểu dương, tôn vinh, khen thưởng 71 tập thể, 66 cá nhân điển hình xuất sắc trong phong trào “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020”; khen thưởng 12 tập thể, 3 cá nhân trong phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”;  tôn vinh, biểu dương 40 tập thể, 9 hộ gia đình, 8 cá nhân trong phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; tặng Bằng khen cho 87 lượt hộ nông dân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; biểu dương, khen thưởng 254 tập thể và 795 cá nhân toàn tỉnh trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gần đây nhất, trong phong trào thi đua đặc biệt “Bắc Kạn đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, UBND tỉnh đã tôn vinh, biểu dương 70 tập thể, 145 cá nhân.

Tuyên đương các điển hình tiên tiến tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (2020 – 2025)

Tại các hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở tổ chức năm 2019, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh đã biểu dương, tôn vinh hơn 650 điển hình tiến tiến và lựa chọn 235 điển hình tiêu biểu xuất sắc tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V tổ chức năm 2020. Tại Đại hội thi đua yêu nước lần này, UBND tỉnh đã biểu dương, tôn vinh, khen thưởng 28 tập thể, 4 hộ gia đình, 77 cá nhân điển hình tiểu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 – 2020, đồng thời lựa chọn, giới thiệu 9 điển hình tiêu biểu xuất sắc trong các lĩnh vực tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X…

Để phát huy kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong thời gian tới, một số giải pháp đã được Ban Thi đua – Khen thưởng Sở Nội vụ đưa ra đó là cần có cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi để các nhân tố mới phát huy được vai trò, tầm ảnh hưởng trong tập thể, tạo sức lan tỏa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng thiết thực, phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị và yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến phải bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua để tạo ra sức mạnh tập trung, giải pháp hiệu quả thúc đẩy phong trào thi đua. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá tác dụng, tính hiệu quả, xác định khả năng phát triển của từng mô hình, việc ảnh hưởng của các điển hình ở mỗi cơ quan, đơn vị và trong xã hội, từ đó rút kinh nghiệm để điều chỉnh và bổ sung hoàn thiện; phát hiện những khó khăn, vướng mắc, kịp thời có biện pháp giúp đỡ nhân tố phấn đấu, rèn luyện, duy trì thành tích và phát huy hiệu quả. Định kỳ sơ kết, đánh giá trong mỗi giai đoạn để kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng, đồng thời lựa chọn những mô hình thật sự xuất sắc tiêu biểu, đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội lớn, có sức lan tỏa rộng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tổ chức tôn vinh khen thưởng, học tập và nhân rộng các mô hình trong phạm vi toàn tỉnh…/.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn 
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005254
Views Today : 113
Views This Month : 1597
Views This Year : 21560
Total views : 82100
Language
Skip to content