Năm 2022, có 04 sáng kiến, giải pháp quản lý của cá nhân được công nhận

Thực hiện các hướng dẫn, quy định về công tác thi đua, khen thường, quy định đánh giá, công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của các cá nhân làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng,… Hội đồng khoa học, sáng kiến cấp cơ sở Sở Công Thương đã tham mưu Giám đốc Sở ký, ban hành Quyết định công nhận 04 sáng kiến, giải pháp quản lý của cá nhân năm 2022, gồm 01 sáng kiến được công nhận đợt 1 (Nâng cao chất lượng công vụ trong thực hiện cải cách hành chính của Sở Công Thương) và 03 sáng kiến được công nhận đợt 2 (Giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc của Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Công Thương và giảm thiểu túi nilon tại các chợ, siêu thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản bản địa của tỉnh Bắc Kạn). Trong đó sáng kiến, giải pháp quản lý về “Nâng cao chất lượng công vụ trong thực hiện cải cách hành chính của Sở Công Thương” đã được UBND tỉnh công nhận là sáng kiến, đề tài cấp tỉnh.

Các sáng kiến, giải pháp quản lý đã được áp dụng vào thực tế, đã đem lại hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước nói chung và công tác quản lý nhà nước ngành công thương nói riêng./.

Nông Thảo
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005102
Views Today : 91
Views This Month : 259
Views This Year : 5162
Total views : 65702
Language
Skip to content