Giới thiệu và đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2021

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản thông báo tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về việc giới thiệu và đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2021.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards – VDA) là Giải thưởng thường do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức và được Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ. Giải thưởng được trao cho những giải pháp chuyển đổi số của các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị có thành tựu trong công cuộc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số của Việt Nam. Năm 2021 là năm thứ tư Giải thưởng được tổ chức để tiếp tục hưởng ứng Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ.

Các nội dung và thông tin chi tiết về Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2021 được đăng tải tại địa chỉ http://vda.com.vn.

Theo đó, Sở Công Thương thông báo và đề nghị các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế gửi hồ sơ về Sở Công Thương, số 34 đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (số điện thoại 02093870599) để xét, tổng hợp gửi Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định.
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005257
Views Today : 75
Views This Month : 1929
Views This Year : 21892
Total views : 82432
Language
Skip to content