Kết quả tổ chức tham gia hội chợ triển lãm giới thiệu, quảng bá sản phẩm tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Trong năm 2019, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã tổ chức hoàn thành tốt 05/5 Hội chợ triển lãm trong nước. Tham gia trưng bày tại hội chợ là các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP và các sản phẩm nông sản có thế mạnh của tỉnh. Đây là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong tỉnh có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, liên kết, mở rộng giao lưu xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác, thị trường tiêu thụ sản phẩm và hợp tác đầu tư, góp phần vào việc phát triển sản phẩm theo hướng hiện đại và bền vững. Các sản phẩm, hàng hóa để trưng bày, giới thiệu quảng bá tại Hội chợ là các sản phẩm, hàng hóa có chất lượng tốt, mẫu mã bao bì đẹp và được chứng nhận đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm, được lưu thông trên thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Thị trường tại khu vực tổ chức Hội chợ thực sự là thị trường tiềm năng, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh Bắc Kạn đánh giá được mặt mạnh, mặt yếu sản phẩm tham gia trưng bày, triển lãm tại Hội chợ để từ đó sản xuất và kinh doanh những sản phẩm, hàng hóa phù hợp.     Kết quả cụ thể như sau:

Một là, Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2019 tại Hải Phòng

Hội chợ chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2019 được Cục Công Thương địa phương – Bộ Công Thương phối hợp với Sở công thương Hải Phòng phối hợp tổ chức từ ngày 23 tháng 5 năm 2019 đến ngày 29 tháng 5 năm 2019 tại Trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế; km số 10, đường Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Hội chợ có quy mô 300 gian hàng tiêu chuẩn.

– Doanh nghiêp, hợp tác xã trực tiếp đưa sản phẩm tỉnh Bắc Kạn đi trưng bày, quảng bá và bán sản phẩm tại hội chợ gồm: Hợp tác nông nghiệp sạch Huyền Hân và Hợp tác xã nông nghiệp Tân Thành.

– Những sản phẩm được mang đi trưng bày, giới thiệu tại Hội chợ gồm: Miến dong Bắc Kạn, bún khô, phở khô, gạo Bao thai Chợ Đồn, Gạo nếp Khẩu nua lếch, bột tinh nghệ Bắc Kạn trà giảo cổ lam thiên nhiên, măng khô, cà gai leo…

– Công tác kết nối tại hội chợ: Hợp tác nông nghiệp sạch Huyền Hân kết nối đưa sản phẩm vào Cảng hàng không Cát bi Hải Phòng.

Hai là, Hội chợ công thương đồng bằng sông Hồng – Bắc Ninh 2019

Hội chợ công thương đồng bằng sông Hồng – Bắc Ninh 2019 được tổ chức từ ngày 15 tháng 10 năm 2019 đến ngày 21 tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh. Hội chợ có quy mô 300 gian hàng tiêu chuẩn.

– Doanh nghiêp, hợp tác xã trực tiếp đưa sản phẩm tỉnh Bắc Kạn đi trưng bày, quảng bá và bán sản phẩm tại hội chợ gồm: Hợp Tác xã Nông nghiệp Tân Thành, Hợp tác xã miến dong Tài Hoan.

– Những sản phẩm được mang đi trưng bày, giới thiệu tại Hội chợ gồm: Miến dong Bắc Kạn, bột tinh nghệ Bắc Kạn, măng khô…

– Công tác kết nối tại hội chợ: HTX miến dong Tài Hoan đã kết nối đưa sản phẩm vào 01 cửa hàng phân phối tại thành phố Bắc Ninh.

Ba là, Hội chợ hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khu vực trung du và miền núi phía Bắc- Cao Bằng 2019

Hội chợ hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khu vực trung du và miền núi phía Bắc- Cao Bằng 2019 được tổ chức từ ngày 25 tháng 10 năm 2019 đến ngày 31 tháng 10 năm 2019 tại phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Hội chợ có quy mô 250 gian hàng tiêu chuẩn.

– Doanh nghiêp, hợp tác xã trực tiếp đưa sản phẩm tỉnh Bắc Kạn đi trưng bày, quảng bá và bán sản phẩm tại hội chợ gồm: Hợp tác xã nông nghiệp sạch Huyền Hân và Hợp tác xã nông nghiệp Tân Thành.

– Những sản phẩm được mang đi trưng bày, giới thiệu tại Hội chợ gồm: Miến dong Bắc Kạn, bún khô, phở khô, gạo Bao thai Chợ Đồn, Gạo nếp Khẩu nua lếch, bột tinh nghệ Bắc Kạn, trà giảo cổ lam thiên nhiên, măng khô, cà gai leo…

Bốn là, Hội chợ Nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ năm 2019 tại thành phố Thái Bình.

Hội chợ Nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ năm 2019 tại thành phố Thái Bình được tổ chức từ ngày 05 tháng 11 năm 2019 đến ngày 11 tháng 11 năm 2019 tại Công viên kỳ bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Hội chợ có quy mô 400 gian hàng tiêu chuẩn.

– Doanh nghiêp, hợp tác xã trực tiếp đưa sản phẩm tỉnh Bắc Kạn đi trưng bày, quảng bá và bán sản phẩm tại hội chợ gồm: Hợp tác xã nông nghiệp sạch  Huyền Hân và Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành.

– Những sản phẩm được mang đi trưng bày, giới thiệu tại Hội chợ gồm: Miến dong Bắc Kạn, bún khô, phở khô, gạo Bao thai Chợ Đồn, Gạo nếp Khẩu nua lếch, bột tinh nghệ Bắc Kạn trà giảo cổ lam thiên nhiên, măng khô, cà gai leo…

– Công tác kết nối tại hội chợ: Hợp tác xã nông nghiệp sạch Huyền Hân đã kết nối đưa sản phẩm vào 01 cửa hàng thực phẩm sạch tại thành phố Thái Bình.

Năm là, Hội chợ, triển lãm Thương mại – Du lịch Quốc tế Việt Trung 2019 tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Hội chợ, triển lãm Thương mại – Du lịch Quốc tế Việt Trung 2019 tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh được tổ chức từ ngày 01 tháng 12 năm 2019 đến ngày 07 tháng 12 năm 2019 tại Quảng trường Trung tâm truyền thông- Văn hóa, Đại lộ Hòa Bình, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Hội chợ có quy mô trên 300 gian hàng tiêu chuẩn.

– Doanh nghiêp, hợp tác xã trực tiếp đưa sản phẩm tỉnh Bắc Kạn đi trưng bày, quảng bá và bán sản phẩm tại hội chợ: Hợp tác xã nông nghiệp Tân Thành.

– Những sản phẩm được mang đi trưng bày, giới thiệu tại Hội chợ gồm: Bột tinh nghệ và nghệ thái lát, măng, miến dong Bắc Kạn…

– Công tác kết nối tại hội chợ: Hợp tác xã nông nghiệp Tân Thành kết nối đưa được sản phẩm nghệ sang Bằng Tường, Trung Quốc.

Tuy nhiên còn tồn tại khó khăn như: Sản lượng và quy mô sản xuất sản phẩm của các cơ sở công nghiệp nông thôn trong tỉnh còn nhỏ lẻ, manh mún, công suất thấp. Vẫn còn một số cơ sở sản xuất chưa có kinh nghiệm trong công tác marketing và tiếp cận thị trường. Một số cơ sở công nghiệp nông thôn trong quá trình tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại hội chợ chưa có sự phối hợp nhịp nhàng.

Trong thời gian tới để quảng bá giới thiệu sản phẩm nông sản tỉnh Bắc Kạn đạt hiệu quả cao cần phải tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp của các Sở Ngành, địa phương nhằm tạo điều kiện giúp đỡ doanh nghiệp nâng cao công suất, chất lượng sản phẩm; thực hiện tốt công tác kiểm nghiệm, công bố chất lượng, thiết kế mẫu mã bao bì, xây dựng thương hiệu sản phẩm; vận động doanh nghiệp quan tâm tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu; đồng thời báo cáo UBND tỉnh, hàng năm quan tâm bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để tiếp tục tổ chức cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh tham gia các hội chợ triển lãm nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, các sản phẩm hàng hoá đặc trưng của địa phương đến người tiêu dùng, với mục đích tăng cường hợp tác, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại./.

                                                Phương Thảo (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 26
Views This Month : 1821
Views This Year : 9729
Total views : 70269
Language
Skip to content