Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa X

Thực hiện Văn bản số 5835/UBND-TH ngày 06 tháng 9 năm 2023 của UBND tỉnh về việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa X, theo Báo cáo số 181/BC-HĐND ngày 24/8/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa X. Sau khi nghiên cứu, Sở Công Thương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và trả lời cử tri như sau:

1.Ý kiến cử tri Hoàng Văn Giang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Lộc phản ánh “Hiện nay xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể còn rất nhiều thôn chưa có điện, cử tri đã có kiến nghị nhiều lần qua các kỳ tiếp xúc cử tri nhưng chưa được giải quyết, gây khó khăn cho sản xuất và sinh hoạt của người dân. Đề nghị xem xét cấp điện thắp sáng cho người dân”.

Trả lời ý kiến cử tri như sau:

– Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 được Bộ Công Thương phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016, theo đó Dự án có mục tiêu cấp điện khoảng 3.524 hộ dân thuộc 120 thôn bản, với nhu cầu vốn đầu tư 363,4 tỷ đồng. Tuy  nhiên, dự án trên chưa được Trung ương cấp vốn để triển khai thực hiện và dự án đến nay đã hết giai đoạn thời gian thực hiện.

 Để tiếp tục triển khai trong giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh đã có Văn bản số 6103/UBND-TH ngày 14/10/2020 về nhu cầu vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương cho Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Kạn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư với tổng nhu cầu vốn là 442,1 tỷ đồng, đồng thời Bộ Công Thương đã trình Chính phủ Quyết định chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công “Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2021-2025” tại Tờ trình số 3462/TTr-BCT ngày 15/6/2021, nhưng đến nay chưa được cấp vốn.

– Qua sà soát, xã Phục Lộc còn 09 thôn với khoảng 316 hộ chưa được sử dụng điện; để cấp điện lưới quốc gia cho các thôn thuộc xã Phúc Lộc, ngày 05/6/2023 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Kạn, trong đó có 2 thôn (Nhật Vẹn và Nà Ma) với 91 hộ xã Phúc Lộc thực hiện đầu tư năm 2023 và 2024 từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 chuyển sang năm 2023 và ngành điện hỗ trợ đầu tư cho thôn Phia Khao khoảng 26 hộ trong năm 2023.

Để cấp điện lưới quốc gia cho các thôn chưa có điện trên địa bàn xã Phúc Lộc, đề nghị UBND cấp xã, cấp huyện xem xét, ưu tiên nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 để đầu tư xây dựng cấp điện cho các thôn còn lại.

2.Ý kiến trả lời chung: Hiện trên địa bàn tỉnh còn khoảng 3.211 hộ dân thuộc 117 thôn bản chưa được sử dụng điện lưới quốc gia, trong khi đó Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 chưa được Trung ương cấp kinh phí và giai đoạn 2021-2025 cũng chưa có nguồn vốn để triển khai thực hiện. Do đó, đối với ý kiến:

– Cử tri Bàn Văn Quang, thôn Khuổi Cò, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông phản ánh “Khu dân cư Kéo Bon thuộc thôn Khuổi Cò hiện nay chưa có điện. Đề nghị lắp đặt, xây dựng hệ thống đường điện tại Khu dân cư nói trên”.  Qua làm việc trực tiếp với Điện lực thành phố Bắc Kạn cho thấy thôn Khuổi Cò, xã Dương Phong đã được cấp điện, hiện tại một số hộ dân sinh sống ở khu vực Kéo Bon thuộc thôn Khuổi Cò đang được cấp điện tại vị trí cột số 1.7 – 1.8 đường dây 0,4kV sau trạm biến áp khuổi Có. Tuy nhiên từ vị trí lắp đặt công tơ về đến nhà dân tương đối xa (khoảng hơn 200m); do chưa bố trí được kinh phí xây dựng hệ thống điện 0,4kV về thôn Khuổi Cò, trước mắt các hộ dân tự đầu tư đường dây sau công tơ để sử dụng điện và dây sau công tơ phải được lắp đặt trên cột có chiều cao đảm bảo, bắt  trên sứ cách điện để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện.

– Cử tri Đặng Văn Phú, thôn Mạ Khao, xã Cao Tân, huyện Pác Nặm phản ánh “Hiện nay có một số hộ dân ở vùng cao trong thôn chưa được đầu tư đường điện lưới quốc gia. Nhân dân tự bỏ tiền mua dây điện, lắp đặt công tơ nhưng vì dây điện quá xa, cột điện bằng cây tre không đảm bảo, nguy hiểm đến tính mạng của người dân. Đề nghị hỗ trợ đầu tư đường điện để cho các hộ dân trong thôn được sử dụng điện lưới an toàn”. Qua làm việc trực tiếp với Điện lực Pác Nặm cho thấy thôn Mạ Khao đã được cấp điện, hiện nay có một số hộ dân sinh sống khu vực xóm Phiêng Liển thuộc thôn Mạ Khao đã được cấp điện tại vị trí cột số 1.48/1.19 đường dây 0,4kV sau trạm biến áp Bản Nhàm. Tuy nhiên, từ vị trí lắp đặt công tơ về đến nhà dân tương đối xa (khoảng hơn 700m); do chưa bố trí được kinh phí xây dựng hệ thống điện 0,4kV về xóm Phiêng Liển thuộc thôn Mạ Khao, trước mắt các hộ dân tự đầu tư đường dây sau công tơ để sử dụng điện và dây sau công tơ phải được lắp đặt trên cột có chiều cao đảm bảo, bắt trên sứ cách điện để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện, thường xuyên kiểm tra dây dẫn sau công tơ, thay thế cột đỡ dây.

Với nội dung trên, Sở Công Thương tổng hợp và trả lời cử tri được biết.

Hoàng Huyền
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 153
Views This Month : 3294
Views This Year : 42136
Total views : 56562
Language
Skip to content