Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa X

Thực hiện Văn bản số 5654/UBND-TH ngày 26 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh về việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa X. Sau khi nghiên cứu, Sở Công Thương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và trả lời cử tri như sau:

  1. Ý kiến kiến nghị của các cử tri về lĩnh vực điện:

– Cử tri Giàng Văn Tủa, thôn Tọt Còn, xã Cao Thượng, huyện Ba Bể đề nghị “Sớm kéo điện lưới quốc gia cho các hộ dân chưa có điện tại thôn Tọt Còn, xã Cao Thượng, hiện nay có khoảng 10 hộ chưa có điện do ở xa trung tâm thôn”

– Cử tri Dương Hồng Sinh, thôn Khuổi Nộc, xã Lương Thượng, huyện Na Rì phản ánh“Thôn Khuổi Nộc đa phần là đồng bào dân tộc Mông và chưa có điện lưới quốc gia, một số hộ dân tự kéo điện về sử dụng gây nguy hiểm. Đề nghị sớm kéo điện lưới quốc gia cho thôn”.

-Cử tri Đặng Phụ Mình, Triệu Văn Sai, thôn Nà Cáy, xã Địa Linh, huyện Ba Bể đề nghị “Cấp đường dây điện cho 23 hộ dân thôn Nà Cáy, xã Địa Linh vì hiện nay nhân dân tự kéo đường dây không đảm bảo an toàn”.

  1. Nội dung trả lời:

– Thôn Nà Cáy, xã Địa Linh, huyện Ba Bể đã có trong danh mục cấp điện từ lưới điện quốc gia tỉnh Bắc Kạn tại Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016 của Bộ Công Thương phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 – 2020;

– ThônTọt Còn, xã Cao Thượng, huyện Ba Bể và thôn Khuổi Nộc, xã Lương Thượng, huyện Na Rìcó trong danh mục cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo tỉnh Bắc Kạn tại Quyết định số 2453/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo tỉnh Bắc Kạn;

Tuy nhiên 2 dự án trên chưa được Trung ương cấp vốn để triển khai thực hiện, ngày 14/10/2020 UBND tỉnh đã ban hành văn bản đăng ký nhu cầu vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Kạn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đồng thời Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư công “Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2021-2025” trong đó có tỉnh Bắc Kạn thuộc phạm vi chương trình. Như vậy trong giai đoạn 2021-2025 Trung ương cấp vốn, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương sẽ phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh triển khai thực hiện việc đầu tư lưới điện đến các thôn, bản chưa có điện trên địa bàn tỉnh,trong đó có các thôn, bản thuộc các xã Cao Thượng và Địa Linh, huyện Ba Bể; thôn Khuổi Nộc, xã Lương Thượng, huyện Na Rì.

  1. Ý kiến kiến nghị của cử tri về lĩnh vực thương mại (chợ):

– Cử tri Hoàng Văn Liễn, Bí thư Đảng ủy xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn đề nghị “Quy định cụ thể về định mức thu phí chợ ở các chợ nông thôn (chợ xã) kinh doanh không tập chung như: Định mức thu phí các ki ốt chợ xã, thu phí bán hàng trong các đình chợ xã, thu phí người bán hàng thịt lợn, trâu bò, ngựa, dê, gia cầm, thủy sản, người bán rau, hoa quả các loại…”.

Trả lời: Hiện nay, giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh được áp dụng mức thu tại Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn và Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Trong đó, đối với các chợ hạng 3 trên địa bàn tỉnh đã có quy định cụ thể mức thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đối với địa bàn thành phố cũng như địa bàn các huyện đối với: Vị trí kinh doanh cố định trong đình chợ; vị trí kinh doanh cố định, thường xuyên còn lại; các hộ kinh doanh không ổn định; hoa quả, rau xanh các loại…; gia cầm, thủy sản các loại…; gia súc (Trâu, bò, ngựa, dê, lợn) và các đối tượng khác (vãng lai). Qua đó, căn cứ quy định trên, địa phương xem xét áp dụng thu theo quy định.

Đồng thời Sở Công Thương đang phối hợp UBND các huyện, thành phố, các đơn vị quản lý chợ rà soát, đánh giá tình hình thực hiện thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh, do đó cử tri có thể gửi ý kiến góp ý, đề xuất mức giá dịch vụ diện tích bán hàng tại chợ về Sở Công Thương xem xét tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trong thời gian tới.

Vậy, Sở Công Thương báo cáo UBND tỉnh tổng hợp và trả lời cử tri biết./.

SỞ CÔNG THƯƠNG
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 51
Views This Month : 1846
Views This Year : 9754
Total views : 70294
Language
Skip to content