Đảm bảo thực hiện đầu tư công tập trung, chất lượng, hiệu quả

Những năm trở lại đây, công tác đầu tư công của tỉnh Bắc Kạn ngày càng tập trung, đồng bộ, chất lượng, hiệu quả, đồng thời đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương.


Ảnh: Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đường Tây Minh Khai, thành phố Bắc Kạn,
đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ cam kết

Để quản lý kế hoạch vốn, UBND tỉnh thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, các nghị định, thông tư hướng dẫn của trung ương và các văn bản chỉ đạo của tỉnh liên quan đến công tác quản lý kế hoạch vốn và dự án đầu tư. Chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, xin ý kiến trước khi HĐND tỉnh hoặc HĐND huyện thông qua.

Việc phân bổ, bố trí vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm được thực hiện đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, phù hợp với các tiêu chí, nguyên tắc bố trí vốn đã được quy định tại Nghị quyết của HĐND. Giai đoạn 2016-2020, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh trên 7.073 tỷ đồng, trong đó ưu tiên bố trí kế hoạch vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và bố trí cho các dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, các dự án chuyển tiếp, đối ứng các dự án ODA… Đối với các dự án khởi công mới, ưu tiên thực hiện các dự án quan trọng, cấp bách, các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế… đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Giai đoạn này, tỉnh đã triển khai thực hiện 461 dự án, trong đó có 311 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước, 150 dự án khởi công mới. Việc bố trí kế hoạch vốn cho các dự án dần khắc phục được tình trạng dàn trải; nợ đọng xây dựng cơ bản từng bước được xử lý, hạn chế phát sinh số lượng nợ mới. Các dự án đầu tư xác định được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn từ khi lập chủ trương đầu tư đến phê duyệt dự án và triển khai thực hiện, nâng cao tính khả thi và hiệu quả sử dụng vốn.

Mặt khác, khi kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 giảm, tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh tăng thu ngân sách Nhà nước; tăng cường thu nợ đọng thuế, thu từ đất, thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản để thực hiện đầu tư phát triển theo kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh đã được phê duyệt, đồng thời rà soát cắt giảm các chi phí, hạng mục không thật cần thiết trên nguyên tắc bảo đảm hiệu quả đầu tư và tiết kiệm.

Việc phân khai các nguồn vốn được triển khai ngay sau khi có chỉ tiêu giao vốn của Trung ương để các chủ đầu tư chủ động triển khai thực hiện dự án. Công tác giải ngân kế hoạch vốn được quản lý, theo dõi chặt chẽ để kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hoặc kịp thời có phương án điều chuyển vốn cho các dự án cần được đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn giao, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Bên cạnh đó, công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng được chú trọng. Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực; công tác đấu thầu được quản lý chặt chẽ; công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác cho đầu tư phát triển luôn được thực hiện thường xuyên, liên tục để kịp thời phát hiện, xử lý những vi phạm trong các hợp đồng xây dựng, từng bước khắc phục tình trạng tiêu cực, tham nhũng, hiệu quả thấp làm thất thoát, lãng phí nguồn vốn Nhà nước.

Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đều đã nhận thức rõ và quán triệt các yêu cầu tăng cường quản lý đầu tư phát triển trong tất cả các khâu, từ quy hoạch, kế hoạch, chuẩn bị đầu tư, xây dựng dự án, bố trí vốn đến triển khai, giám sát thực hiện, kiểm toán, quyết toán. Kế hoạch đầu tư công đã thực hiện lồng ghép với các nguồn vốn, nâng cao hiệu quả đầu tư; bố trí vốn tập trung hơn cho các dự án đã hoàn thành, các dự án quan trọng, cấp bách, hạn chế khởi công mới các dự án chưa thật sự cần thiết. Công tác rà soát, thẩm định dự án, trong đó có thẩm định về nguồn vốn và cân đối vốn được chú trọng hơn. Hầu hết các dự án được triển khai thực hiện có đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định. Các dự án đầu tư cơ bản được thực hiện đúng theo mức vốn kế hoạch đã giao, bước đầu khắc phục tình trạng bố trí vốn phân tán, dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư, giảm thất thoát, khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

Thời gian tiếp theo, để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đầu tư công, Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh việc công khai, minh bạch, cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu, thực hiện đúng lộ trình và kế hoạch đấu thầu qua mạng theo quy định. Quản lý tốt chất lượng công trình, nhất là quản lý chất lượng đầu vào như vật liệu, thiết bị xây dựng, lắp đặt vào công trình…; tuân thủ nghiêm ngặt quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật trong quá trình thi công xây dựng công trình. Nâng cao chất lượng công tác quản lý đối với công tác thanh, kiểm tra, quyết toán vốn đầu tư, đảm bảo chính xác, đúng quy định. Xử lý nghiêm đối với các vi phạm của các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng, đặc biệt là các vi phạm gây thất thoát, lãng phí vốn ngân sách Nhà nước, vi phạm về chất lượng công trình xây dựng…/

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004726
Views Today : 164
Views This Month : 3436
Views This Year : 12120
Total views : 26546
Language
Skip to content