Bắc Kạn giảm còn 108 đơn vị hành chính cấp xã bắt đầu từ ngày 01/02/2020

Thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 – 2021, bắt đầu từ ngày  01/02/2020, tỉnh Bắc Kạn giảm từ 122 xuống còn 108 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 96 xã, 06 phường và 06 thị trấn.

Ngày 10/01/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 đã thông qua Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, 06 huyện, gồm: Ngân Sơn, Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Mới, Na Rì, Chợ Đồn có thay đổi đơn vị hành chính cấp xã.

image001

Sau sắp xếp, trung tâm huyện Chợ Mới có tên là thị trấn Đồng Tâm trên cơ sở nhập toàn bộ thị trấn Chợ Mới và xã Yên Đĩnh

Cụ thể, tại huyện Ngân Sơn thành lập xã Hiệp Lực trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Hương Nê và xã Lãng Ngâm. Sau khi sắp xếp, huyện Ngân Sơn còn 10 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 09 xã và 01 thị trấn.

Huyện Na Rì thành lập xã Văn Lang trên cơ sở nhập toàn bộ xã Ân Tình và xã Lạng Sơn; thành lập xã Trần Phú trên cơ sở nhập toàn bộ xã Hảo Nghĩa và xã Hữu Thác; thành lập xã Sơn Thành trên cơ sở nhập toàn bộ xã Lam Sơn và xã Lương Thành; điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Lương Hạ vào thị trấn Yến Lạc, vẫn giữ nguyên tên thị trấn Yến Lạc; điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, dân số của xã Văn Học và toàn bộ diện tích, dân số còn lại của xã Lương Hạ vào xã Cường Lợi, lấy tên xã mới sau điều chỉnh là Cường Lợi; thành lập xã Văn Vũ trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số còn lại của xã Văn Học và xã Vũ Loan. Sau khi sắp xếp, huyện Na Rì còn 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 16 xã và 01 thị trấn.

Đối với huyện Bạch Thông, thành lập xã Quân Hà trên cơ sở nhập toàn bộ xã Quân Bình và xã Hà Vị; nhập toàn bộ xã Phương Linh vào thị trấn Phủ Thông, giữ nguyên tên thị trấn Phủ Thông; thành lập xã Tân Tú trên cơ sở nhập toàn bộ xã Tân Tiến và xã Tú Trĩ. Sau khi sắp xếp, huyện Bạch Thông có 14 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 13 xã và 01 thị trấn.

Huyện Chợ Đồn thành lập xã Đồng Thắng trên cơ sở sáp nhập toàn bộ xã Đông Viên và xã Rã Bản; nhập một phần diện tích tự nhiên, dân số của xã Phong Huân và xã Bằng Lãng, lấy tên xã mới sau sắp xếp là Bằng Lãng; thành lập xã Yên Phong trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số còn lại của xã Phong Huân với toàn bộ xã Yên Nhuận. Sau sắp xếp, huyện Chợ Đồn có 20 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 19 xã và 01 thị trấn.

Huyện Chợ Mới thành lập thị trấn Đồng Tâm trên cơ sở nhập toàn bộ thị trấn Chợ Mới và xã Yên Đĩnh; thành lập xã Thanh Thịnh trên cơ sở nhập toàn bộ xã Thanh Bình và xã Nông Thịnh. Sau sắp xếp, huyện Chợ Mới có 14 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 13 xã và 01 thị trấn.

Huyện Ba Bể nhập toàn bộ xã Cao Trĩ vào xã Thượng Giáo và lấy tên xã mới là xã Thượng Giáo. Sau sắp xếp, huyện Ba Bể còn 14 xã và 01 thị trấn./.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 30
Views This Month : 1825
Views This Year : 9733
Total views : 70273
Language
Skip to content