Bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên

Ngày 19 tháng 9 năm 2018 Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 27/2018/ TT-BCT về việc Bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên.

Theo đó thương nhân nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên không phải làm đăng ký cấp phép tự động tại Bộ Công Thương, chỉ cần làm thủ tục tại cơ quan hải quan theo quy định hiện hành. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2018.

Giấy phép nhập khẩu tự động đối với xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên là một trong những thủ tục hành chính được Bộ Công Thương áp dụng đưa vào quy trình cấp phép tự động trực tuyến cấp độ 4 thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin một cửa quốc gia từ năm 2014. Việc bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên của Bộ Công Thương nhằm giảm chi phí, thủ tục hành chính và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, theo tinh thần Nghị quyết số 19/2018/NQ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

                          Hoàng Yến (Sở Công Thương)

 

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004727
Views Today : 1
Views This Month : 3437
Views This Year : 12121
Total views : 26547
Language
Skip to content