Ban hành Nghị định số 81/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Ngày 22 tháng 5 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết về hoạt động xúc tiến thương mại. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2018, thay thế Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP có nhiều điểm mới so với Nghị định số 37/2006/NĐ-CP. Trong đó, một số điểm đáng chú ý như: Quy định về hoạt động khuyến mại theo phương thức đa cấp; Quy định về hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, dùng để khuyến mại; Hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại; Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại; Quy định về tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền… doanh nghiệp được khuyến mại, giảm giá 100% giá trị hàng hóa, dịch vụ, thay vì mức trần 50% như trước đây. Cũng theo Nghị định này, không áp dụng hạn mức giảm giá tối đa khi thực hiện khuyến mại giảm giá cho: Hàng hóa dịch vụ khi thực hiện chính sách bình ổn giá của nhà nước;  hàng thực phẩm tươi sống; hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp giải thể, phá sản, thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất kinh doanh…

Việc ban hành mới Nghị định số 81/2018/NĐ-CP là bước tiến quan trọng trong quy định về hoạt động xúc tiến thương mại.

Chi tiết Nghị định số 81/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại xem tại đây.

Triệu Thị Thanh Hoa (Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004730
Views Today : 57
Views This Month : 3791
Views This Year : 12475
Total views : 26901
Language
Skip to content