Các văn bản quy định của Nhà nước về hoạt động khuyến công

  1. Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công. Chi tiết văn bản tại đây.
  2. Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công. Chi tiết văn bản tại đây.
  3. Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công Thương Quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia. Chi tiết văn bản tại đây.
  4. Thông tư số 28/2018/TT-BCT ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công. Chi tiết văn bản tại đây.
  5. Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Chi tiết văn bản tại đây. 

Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004730
Views Today : 42
Views This Month : 3776
Views This Year : 12460
Total views : 26886
Language
Skip to content