Chi đoàn Sở Công Thương triển khai các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên

Thực hiện Kế hoạch số 82-KH/ĐTN ngày 20/8/2020 của Ban chấp hành Các cơ quan tỉnh về việc triển khai học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên, sáng ngày 07/10/2020, Chi đoàn Sở Công Thương triển khai các bài học lý luận chính trị cho toàn thể đoàn viên tại Hội trường tầng 2, Sở Công Thương do đồng chí Lô Đình Doãn- Bí thư Chi đoàn Sở Công Thương- Báo cáo viên của Đoàn các cơ quan tỉnh chủ trì.

Nội dung học tập bao gồm các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam-Người tổ chức lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay; Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Cuối buổi học tập mỗi đoàn viên hoàn thành bài thu hoạch gửi về ban chấp hành Đoàn để đánh giá xếp loại, đây cũng là nội dung để đánh giá xếp loại đoàn viên cuối năm.

Buổi học đã giúp cho đoàn viên Sở Công Thương hiểu rõ được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay, về Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của đoàn viên./.

Tin và ảnh: Kim Oanh (Sở Công Thương)

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004724
Views Today : 4
Views This Month : 2936
Views This Year : 11620
Total views : 26046
Language
Skip to content