Công bố Bộ thủ tục hành chính Sở Công Thương

Căn cứ Quyết định số 4705/QĐ-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2017 và Quyết định số 4707/QĐ-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương;

Ngày 06 tháng 02 năm 2018, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 223/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

– Thủ tục hành chính mới ban hành gồm: 06 TTHC cấp tỉnh; 09 TTHC cấp huyện;

– Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung gồm: 16 TTHC cấp tỉnh; 03 TTHC cấp huyện;

– Thủ tục hành chính bị bãi bỏ gồm: 06 TTHC cấp tỉnh; 06 TTHC cấp huyện; 03 TTHC cấp xã.

Chi tiết Quyết định số 223/QĐ-UBND xem tại đây.

                                                                             Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004730
Views Today : 62
Views This Month : 3796
Views This Year : 12480
Total views : 26906
Language
Skip to content