Công bố kết quả xếp hạng, phân loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành các tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2017 về thực hiện các tiêu chí xác định Chỉ số CCHC các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; kết quả thẩm định của Tổ thẩm định và kết quả điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố,

Ngày 26 tháng 02 năm 2018, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 291/QĐ-UBND về việc công bố kết quả xếp hạng, phân loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, theo đó Sở Công Thương xếp thứ 8 trên tổng số 19 cơ quan đơn vị cấp tỉnh. Sở Công Thương sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính đã đề ra nhằm nâng cao hơn nữa chỉ số cách hành chính trong năm 2018.

Chi tiết Quyết định số 291/QĐ-UBND xem tại đây.

                                                                             Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005088
Views Today : 32
Views This Month : 1569
Views This Year : 4058
Total views : 64598
Language
Skip to content