Công tác quản lý về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Căn cứ Kế hoạch số 4453/KH-BCT ngày 05/6/2018 của Bộ Công Thương triển khai công tác hậu kiểm tra về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương năm 2018; Kế hoạch số 32/KH-SCT ngày 08/6/2018 của Sở Công Thương về kiểm tra công tác quản lý về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018 và Kế hoạch số 28/KH-SCT ngày 25/5/2018 của Sở Công Thương về tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 26/6/2018 đến ngày 06/7/2018 Đoàn kiểm tra liên ngành công tác quản lý về an toàn thực phẩm (ATTP) được thành lập theo Quyết định số 95/QĐ-SCT ngày 21/6/2018 của Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra hoạt động quản lý nhà nước về ATTP tại 04 huyện, thành phố, gồm các huyện Ba Bể, Chợ Đồn, Bạch Thông và thành phố Bắc Kạn. Kết quả kiểm tra như sau:

Qua kiểm tra nhận thấy các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chưa chấp hành tốt các quy định về an toàn vệ sinh, chưa quan tâm điều kiện cơ sở vật chất; việc nắm bắt và hiểu các quy định của pháp luật chưa đầy đủ như: khám sức khỏe, xác nhận kiến thức ATTP, sổ sách ghi chép hoặc hợp đồng mua bán hoặc hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ thực phẩm; chưa thực hiện kiểm định chất lượng nước, sản phẩm… Các cơ sở chưa quan tâm đến việc lưu hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm hoặc hồ sơ công bố phù hợp quy định ATTP hoặc bản tự công bố cho các hàng hóa đang kinh doanh tại cơ sở.

Đối với sản phẩm rượu, chủ yếu là sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh quy mô còn nhỏ lẻ, manh mún nên việc tuân thủ và duy trì các điều kiện sản xuất, kinh doanh và đảm bảo điều kiện ATTP còn nhiều tồn tại, hạn chế; đặc biệt các cơ sở (hộ) chưa nắm được các quy định của pháp luật về đăng ký Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh; ký hợp đồng mua bán với các bên cung cấp nguyên liệu, phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu…

Mặc dù đa số các cơ sở chưa chấp hành tốt các quy định về ATTP, song Đoàn kiểm tra không tiến hành xử phạt vi phạm hành chính mà chủ yếu nhắc nhở và tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến đảm bảo ATTP để các cơ sở sản xuất, kinh doanh nắm được và tổ chức thực hiện; đồng thời yêu cầu các cơ sở khắc phục các tồn tại mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra nhằm giúp các cơ sở chấp hành tốt hơn các quy định của pháp luật về đảm bảo ATTP.

Để hoạt động sản xuất, kinh doanh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, trong thời gian tới đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên qua, UBND các địa phương quan tâm triển khai, bố trí kinh phí hoạt động phục vụ công tác quản lý nhà nước về ATTP. Chi cục Quản lý thị trường tỉnh chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn địa phương kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP (Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ và Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn); kiên quyết xử lý các cơ sở cố tình không chấp hành quy định của pháp luật, nhất là các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu. UBND các huyện, thành phố cần quan tâm hơn nữa đến công tác quản lý nhà nước về ATTP nói chung; đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về ATTP đến các cơ sở, kinh doanh trên địa bàn được biết để tự giác chấp hành; chủ động kiểm tra các cơ sở, kinh doanh trong việc chấp hành các quy định về điều kiện đảm bảo ATTP, nhất là đối với sản phẩm rượu thủ công; triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 28/KH-SCT ngày 25/5/2018 của Sở Công Thương về tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn…

                                                               Mai Hùng (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005259
Views Today : 88
Views This Month : 2027
Views This Year : 21990
Total views : 82530
Language
Skip to content