Công tác Xúc tiến thương mại sau một năm triển khai

Xúc tiến thương mại là một hoạt động rất quan trọng và cần thiết đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hoạt động này có tác dụng quyết định đến kết quả của việc mua bán hàng hóa; là cầu nối giữa cung và cầu, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư phát triển. Xác định được mục tiêu và nội dung của hoạt động, các chương trình xúc tiến thương mại hàng năm đều hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp. Chính vì vậy hoạt động xúc tiến thương mại được thực hiện trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã thu được một số kết quản khả quan, từng bước hỗ trợ có hiệu quả, huy động các nguồn lực trong tỉnh. Hỗ trợ doanh nghiệp thâm nhập và phát triển thị trường, khuyến khích tham gia hội chợ triển lãm, các chương trình kết nối cung cầu, tuần lễ nông sản, nhằm quảng bá  sản phẩm có thế mạnh của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Thực hiện Quyết định số 3837/QĐ-BCT ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ Công thương về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiên thương mại năm 2020. Quyết định số 01/QĐ-SCT ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn về việc giao nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2020 cho các đơn vị. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Cục Xúc tiến thương mại, UBND tỉnh, Sở Công Thương và sự phối hợp kịp thời của các Sở nghành. Năm 2020 Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã triển khai, thực hiện các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đã đề ra và đạt được những  thành công nhất định.

* Đối với công tác Xúc tiến Thương mại Quốc gia:

Năm 2020, Trung tâm đã tổ chức thành công 03 Phiên chợ đưa hàng Việt về về miền núi, vùng cao năm 2020 tại các huyện Na Rì, huyện Ngân Sơn và huyện Pác Năm. Tham gia mỗi phiên chợ có 12 doanh nghiệp, với quy mô 24 gian hàng/phiên. Các mặt hàng tham gia phiên chợ đảm bảo 100% là hàng Việt Nam sản xuất. Đây là dịp để các doanh nghiệp nắm bắt được thị hiếu của người tiêu dùng và là cơ hội để các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường, phát triển đại lý, mở rộng hợp tác sản xuất, kinh doanh, tạo đà thúc đẩy phát triển KT- XH của địa phương. Xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng Việt, tôn vinh thương hiệu của các doanh nghiệp Việt. Gắn kết doanh nghiệp với thị trường nông thôn. Thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các mặt hàng phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, có giá cạnh tranh so với hàng ngoại.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả về chủ trương của Bộ chính trị và triển khai thực hiện kế hoạch cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Bắc Kạn. Tuyên truyền nhằm phát huy tinh thần yêu nước, ý thức tự lực tự cường, tự tôn dân tộc để xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam nói chung và người dân tỉnh Bắc Kạn nói riêng. Trung tâm đã phối hợp với kênh VTV1- Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng 01 phóng sự (5-6 phút) và 01 tin bài (01-02 phút) phát triên kênh VTV1- Đài Truyền hình Việt Nam để quảng bá  sản phẩm nông sản có tiềm năng thế mạnh, các sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Bắc Kạn.

Ngoài ra, Trung tâm xây dựng và đề xuất 05 đề án thuộc Chương trình cấp Quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2021 gửi Ban Quản lý Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia xem xét, trình Cục Xúc tiến thương mại tổng hợp, trình Bộ Công Thương phê duyệt.

         (Ảnh: Phiên chợ hàng Việt về miền núi, vùng cao huyện Ngân Sơn năm 2020)

* Đối với công tác Xúc tiến thương mại địa phương:

Năm 2020, Trung tâm được giao triển khai 06 đề án, nhiệm vụ (trong đó có 01 nhiệm vụ bổ sung). Cụ thể:

          Đề án “Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về hàng hóa và dịch vụ Việt Nam đến người tiêu dùng”. Đề án được tổ chức trên địa bàn huyện Ba Bể và huyện Pác Nặm với nội dung bao gồm: Tuyên truyền, quảng cáo trên Báo Bắc Kạn; tổ chức Xe loa cổ động, tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên các trục đường chính, đường liên xã, thuộc huyện Pác Nặm và huyện Ba Bể; thực hiện treo băng rôn quảng cáo với nội dung: “Toàn dân tích cực hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Ưu tiên dùng hàng Việt Nam là trách nhiệm, tinh thần yêu nước và lòng tự tôn dân tộc của mọi người Việt Nam”; “Hãy ưu tiên dùng hàng Việt Nam vì sự phát triển bền vững và phồn vinh của đất nước”.

Thực hiện nhiệm vụ “Tham gia hội chợ triển lãm giới thiệu quảng bá sản phẩm tỉnh Bắc Kạn”, nhằm quảng bá, giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh, đến hết tháng 11/2020, Trung tâm đã chủ động tổ chức tham gia và mời gọi các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia 05 hội chợ tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội; tổ chức trưng bày, giới thiệu quảng bá sản phẩm nông sản tại Nhà Quốc Hội ; tham mưu tổ chức hoàn thành nhiệm vụ  bổ sung, tham gia Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam năm 2020 tại thành phố Cần Thơ.

Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức thành công “Tuần lễ giới thiệu Bí xanh thơm, Gạo Japonica và các sản phẩm nông sản sạch tỉnh Bắc Kạn năm 2020” tại thành phố Hà Nội diễn ra từ ngày 10/7 đến ngày 12/7/2020 tại đồng thời Siêu thị VinMart Trung Hòa và Siêu thị VinMart Time City, Hà Nội;  tổ chức thành công “Ngày hội nông sản OCOP và tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2020” diễn ra từ ngày 07/11 đến ngày 13/11/2020 tại thành phố Bắc Kạn.

Xây dựng ấn phẩm catalogue nhằm tuyên truyền về sản phẩm nông sản Bắc Kạn, gồm 21 sản phẩm tiêu biểu của tỉnh: Miến dong Bắc Kạn; Nghệ Bắc Kạn; Gừng Bắc Kạn; Hồng không hạt Bắc Kạn; Quýt Bắc Kạn; Bí xanh thơm; Gạo Bao thai Chợ Đồn; Khẩu Nua Lếch Ngân Sơn; Bún, Phở khô Bắc Kạn; Măng khô; chè khô; sản phẩm từ cây chuối; sản phẩm gỗ; Tép chua Ba Bể; Hạt dẻ; Rau bồ khai; Mướp đắng rừng; Mật ong; Chân giò hầm; Mơ vàng và các sản phẩm thảo dược.

Trung tâm cũng đã ban hành Công văn thông báo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh để chủ động tham gia các Hội chợ tổ chức trong cả nước khi các tỉnh tổ chức.

* Các kết quả đạt được:

Việc tuyên truyền, quảng bá, tiêu thụ hàng hóa đặc biệt là hàng nông sản có thế mạnh của tỉnh Bắc Kạn thông qua các đợt tổ chức Phiên chợ hàng Việt về miền núi, vùng cao, tại các hội chợ triển lãm ngoài tỉnh, tuần lễ nông sản tại thành phố Hà Nội. Qua đó người tiêu dùng có điều kiện tìm hiểu về các sản phẩm nông sản của Bắc Kạn, từ đó đã có những thay đổi trong cách suy nghĩ,  nhận thức sâu sắc hơn và ưu tiên lựa chọn sử dụng sản phẩm ngày càng nhiều hơn.

Tổ chức khảo sát tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Bắc Kạn cũng đã mang lại hiệu quả nhất định, tạo điều kiện tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tìm kiếm đối tác, thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ, mở rộng mạng lưới phân phối, nâng cao sức cạnh tranh, ổn định thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh.

Thông qua các chương trình tham gia hội chợ triển lãm ngoài tỉnh các doanh nghiệp trong những năm gần đây phần lớn đã chủ động được trong việc kết nối thị trường, tìm kiếm đối tác và quảng bá sản phẩm của doang nghiệp mình đến các bạn hàng ngoài tỉnh. Đồng thời cũng đã hiểu được lợi ích mang lại cho doanh nghiệp khi tham gia các hội chợ. Trong năm 2020, một số Hợp tác xã của tỉnh đã kết nối được với các đại lý của tỉnh Hà Giang, Hà Tây, Quảng Bình, Hà Nội, Vĩnh Phúc,… Đây cũng là một trong những thành công bước đầu trong hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong những năm vừa qua.

Từ những thành công bước đầu cho thấy để các sản phẩm thực sự có chỗ đứng trên thị trường, bên cạnh những nỗ lực hướng dẫn, hỗ trợ của nhà nước thì cũng rất cần đến sự chủ động của các doanh nghiệp trong công tác quảng bá, xúc tiến các sản phẩm, góp phần giúp cho các sản phẩm đến với đông đảo người tiêu dùng. Trên thực tế, bên cạnh các doanh nghiệp đang tích cực tham gia vào công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm thì vẫn còn có đơn vị chưa tích cực tham gia vào các chương trình xúc tiến, kết nối, vẫn còn trông chờ vào hỗ trợ từ nhà nước và chưa thực sự hòa nhập trong việc cập nhật các thông tin để nắm bắt thị trường. Để công tác xúc tiến ngày càng phát triển, không chỉ có cán bộ làm công tác xúc tiến phải nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn tham mưa đề xuất mà cũng cần lắm những doanh nghiệp sẵn sàng đồng hành cùng đưa nhiệm vụ xúc tiến thương mại của tỉnh tiếp tục phát triển trong những năm tiếp theo./.

                                                                Hoàng Loan – TTKC&XTTM
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004799
Views Today : 23
Views This Month : 23
Views This Year : 21056
Total views : 35482
Language
Skip to content