Danh mục Các dự án chợ, siêu thị, trung tâm thương mại kêu gọi đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 28/9/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1644/QĐ-UBND về Danh mục các dự án chợ, trung tâm thương mại, siêu thị để phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

TT Tên dự án Địa điểm Mục tiêu Quy mô Dự kiến tổng vốn đầu tư Hình thức đầu tư Ghi chú
  1. SIÊU THỊ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
1 Trung tâm thương mại Tổ 8A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn Xây mới Hạng II 300 tỷ Vốn doanh nghiệp
2 Trung tâm thương mại Xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới Xây mới Hạng III 7 tỷ Vốn doanh nghiệp
3 Siêu thị Xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới Xây mới Hạng III 6 tỷ Vốn doanh nghiệp
4 Siêu thị Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rỳ Xây mới Hạng III 15 tỷ Vốn doanh nghiệp
5 Siêu thị Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông Xây mới Hạng II 10 tỷ Vốn doanh nghiệp
6 Trung tâm thương mại Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể Xây mới Hạng III 15 tỷ Vốn doanh nghiệp
  1. CHỢ
I Huyện Chợ Đồn
1 Chợ Trung tâm huyện  Thị trấn Bằng Lũng  Xây mới Hạng II 10 tỷ Vốn doanh nghiệp
2 Chợ  Bằng Phúc  Xã Bằng Phúc Nâng cấp , sửa chữa Hạng III 2 tỷ Vốn doanh nghiệp
3 Chợ  Đồng Lạc  Xã Đồng Lạc Nâng cấp , sửa chữa Hạng III 2 tỷ Vốn doanh nghiệp
4 Chợ  Bản Mạ  Xã Quảng Bạch Nâng cấp , sửa chữa Hạng III 2 tỷ Vốn doanh nghiệp
5 Chợ  Yên Thịnh  Xã Yên Thịnh Nâng cấp , sửa chữa Hạng III 1 tỷ Vốn doanh nghiệp
6 Chợ  Lương Bằng  Xã Lương Bằng Nâng cấp , sửa chữa Hạng III 2 tỷ Vốn doanh nghiệp
7 Chợ  Xuân Lạc  Xã Lương Bằng Nâng cấp , sửa chữa Hạng III 2 tỷ Vốn doanh nghiệp
  1. Huyện Chợ Mới
1 Chợ Yên Đĩnh Xã Yên Đĩnh Xây mới Hạng III 5 tỷ Vốn doanh nghiệp
2 Chợ Mai Lạp Xã Mai Lạp Nâng cấp , sửa chữa Hạng III 3 tỷ Vốn doanh nghiệp
3 Chợ Trung tâm huyện Thị trấn Chợ Mới Nâng cấp, sửa chữa Hạng II 5 tỷ Vốn doanh nghiệp
III. Huyện Ngân Sơn
1 Chợ Bằng Vân Xã Bằng Vân Xây mới Hạng III 3 tỷ Vốn doanh nghiệp
2 Chợ Vân Tùng Xã Vân Tùng Sửa chữa, xây dựng thêm hạng mục Hạng III 1,5 tỷ Vốn doanh nghiệp
3 Chợ Nà Phặc Thị trấn Nà Phặc Sửa chữa, xây dựng thêm hạng mục Hạng III 1,5 tỷ Vốn doanh nghiệp
4 Chợ Lãng Ngâm Xã Lãng Ngâm Xây mới Hạng III 3 tỷ Vốn doanh nghiệp
  1. Huyện Pác Nặm
1 Chợ Công Bằng Xã Công Bằng Nâng cấp, cải tạo Hạng II 5 tỷ Vốn doanh nghiệp
2 Chợ Cổ Linh Xã Cổ Linh Nâng cấp, cải tạo Hạng III 3 tỷ Vốn doanh nghiệp
3 Chợ Nghiên Loan Xã Nghiên Loan Nâng cấp, cải tạo Hạng II 5 tỷ Vốn doanh nghiệp
  1. Thành phố Bắc Kạn
1 Chợ đầu mối phía Tây Nam Phía Tây Nam thành phố Xây mới Hạng III 45 tỷ  

Vốn doanh nghiệp

 

2 Chợ Minh Khai Phường Nguyễn Thị Minh Khai Xây mới Hạng III 40 tỷ Vốn doanh nghiệp
3 Xây dựng các điểm mua bán tại khu dân cư mới phường Huyền Tụng; xã Dương Quang

 

Xây mới Hạng III 20 tỷ Vốn doanh nghiệp
  1. Huyện Ba Bể
1 Chợ Pác Co Thị trấn Chợ Rã Xây mới Hạng III 5 tỷ Vốn doanh nghiệp
2 Chợ Quảng Khê  Xã Quảng Khê Nâng cấp, sửa chữa Hạng III 5 tỷ Vốn doanh nghiệp
3 Chợ Khang Ninh  Xã Khang Ninh Nâng cấp, sửa chữa Hạng III 5 tỷ Vốn doanh nghiệp
VII. Huyện Na Rỳ
1 Chợ Đầu mối Nông, lâm sản Thị trấn Yến Lạc Nâng cấp, sửa chữa Hạng III 3 tỷ Vốn doanh nghiệp
2 Chợ Hảo nghĩa Xã Hảo Nghĩa Nâng cấp, sửa chữa Hạng III 2 tỷ Vốn doanh nghiệp
3 Chợ Xuân Dương Xã Xuân Dương Nâng cấp, sửa chữa Hạng III 2 tỷ Vốn doanh nghiệp
4 Chợ Quang Phong Xã Quang Phong Nâng cấp, sửa chữa Hạng III 6 tỷ Vốn doanh nghiệp
5 Chợ Côn Minh Xã Côn Minh Nâng cấp, sửa chữa Hạng III 2 tỷ Vốn doanh nghiệp
6 Chợ Lạng San Xã Lạng San Nâng cấp, sửa chữa Hạng III 2 tỷ Vốn doanh nghiệp
7 Chợ Cư Lễ Xã Cư Lễ Nâng cấp, sửa chữa Hạng III 1 tỷ Vốn doanh nghiệp
8 Chợ Vũ Loan Xã Vũ Loan Nâng cấp, sửa chữa Hạng III 2 tỷ Vốn doanh nghiệp
9 Chợ Đầu mối Nông, lâm sản tổng hợp  Xã Lam Sơn Xây mới Hạng III 15 tỷ Vốn doanh nghiệp
10 Chợ Xanh phía Nam thị trấn Yến Lạc  Thị trấn Yến Lạc Xây mới Hạng III 15 tỷ Vốn doanh nghiệp
VIII. Huyện Bạch Thông
1 Chợ Cao Sơn Xã Cao Sơn Xây mới Hạng III 1,8 tỷ Vốn doanh nghiệp
2 Chợ Vũ Muộn Xã Vũ Muộn Xây mới Hạng III 1,7 tỷ Vốn doanh nghiệp
3 Chợ Quang Thuận Xã Quang Thuận Xây mới Hạng III 10 tỷ Vốn doanh nghiệp
3 Chợ Đôn Phong Xã Đôn Phong Xây mới Hạng III 1,5 tỷ Vốn doanh nghiệp

Nông Thị Thảo – Sở Công Thương

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 51
Views This Month : 1846
Views This Year : 9754
Total views : 70294
Language
Skip to content