Giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa IX

Thực hiện Văn bản số 7090/UBND-THVX ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tiếp tục giải quyết các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa IX. Trong đó, giao Sở Công Thương tiếp tục nghiên cứu, giải quyết kiến nghị của cử tri tại mục VI.1, Báo cáo số 517/BC-UBND. Sở Công Thương báo cáo cụ thể như sau:

Tại mục VI.1, Báo cáo số 517/BC-UBND có nội dung: Sở Công Thương tiếp thu và sẽ nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong thời gian chưa có quy định sửa đổi, bổ sung đề nghị UBND xã Quảng Khê tiếp tục thu giá sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017”.

Để thực hiện nội dung điều chỉnh Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Sở Công Thương có Văn bản số 50/SCT-QLTM ngày 16/01/2019 về việc đăng ký danh mục văn bản vào Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2019. Trong đó, đề xuất xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Ngày 20/02/2019, UBND tỉnh có Quyết định số 284/QĐ-UBND về việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2019. Trong đó, nhất trí đề xuất xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, thời gian dự kiến ban hành vào Quý IV năm 2019. Do đó, trong thời gian chưa có quy định sửa đổi, bổ sung, các địa phương tiếp tục thu giá sử dụng diện tích bán hàng tại chợ theo mức thu được quy định tại Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017./.

Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005009
Views Today : 1
Views This Month : 1031
Views This Year : 43440
Total views : 57866
Language
Skip to content