Hiệu quả từ các đề án khuyến công hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất năm 2020

Thực hiện Kế hoạch Khuyến công năm 2020 Trung tâm Khuyến cộng và Xúc tiến thương mại Bắc Kạn được giao thực hiện 02 đề án: “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong chế biến thực phẩm” đơn vị thụ hưởng Hộ kinh doanh Hoàng Thị Đoan, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn tổng kinh phí thực hiện đề án là 111,1 triệu đồng (Trong đó: Kinh phí hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị là 53,9 triệu đồng; kinh phí quản lý đề án là 1,1 triệu đồng và đóng góp của đơn vị thụ hưởng là 56,1 triệu đồng). Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất miến dong” đơn vị thụ hưởng Hợp tác xã Huấn Liên tại, xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn với tổng kinh phí thực hiện là 121,0 triệu đồng (Trong đó kinh phí hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị là 56,18 triệu đồng; Kinh phí quản lý đề án: 1,7 triệu đồng và đóng góp của đơn vị thụ hưởng là 63,12 triệu đồng).

Đối với chương trình khuyến công quốc gia trong năm 2020 đã thực hiện hoàn thành 03 đề án: “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất tôn lợp và gia công cơ khí ” Kinh phí Khuyến công quốc gia hỗ trợ là 300 triệu đồng, đơn vị thụ hưởng là Hộ kinh doanh Nguyễn Danh Sơn tại thôn Nà Lạn, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông sản và thực phẩm” vị thụ hưởng là Hợp tác xã Nhung Lũy tại xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn và hộ kinh doanh Bùi Văn Vinh tại thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Kinh phí Khuyến công quốc gia hỗ trợ là 600 triệu đồng (thuộc đề án nhóm). Đề án “Xây dựng mô hình trình diễn sản xuất sản phẩm Vi-cumax Nano Curcumin dạng tuýp”  đơn vị thụ hưởng Công ty Cổ phần Curcumin Bắc Hà Bắc Kạn tại xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ là: 900 triệu đồng.

Các đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến đến nay đã phát huy  hiệu quả, thực sự là “đòn bẩy” hỗ trợ hữu hiệu cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trong việc đổi mới áp dụng máy móc thiết bị tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển sản xuất, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh nói chung và cho các cơ sở công nghiệp nông thôn nói riêng.

Trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại sẽ tích cực tổ chức triển khai thực hiện tốt các đề án khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương đã được phê duyệt. Quan tâm xây dựng các chương trình, đề án khuyến công theo hướng hỗ trợ có trọng điểm, có sự bứt phá và có bước chuyển rõ rệt cho sự phát triển của ngành công thương. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký và tổ chức thực hiện tốt các đề án khuyến công; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất nhằm xây dựng những đề án có tính khả thi cao, có hiệu quả rõ rệt./.

Trần Khánh Hưng (TTKC&XTTM)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005154
Views Today :
Views This Month : 2237
Views This Year : 10145
Total views : 70685
Language
Skip to content