Hội nghị công bố các Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ

Chiều 31/12/2020, Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ. Dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Long Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh.

Hội nghị đã công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Phương Thị Thanh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Long Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh trao Nghị quyết phê chuẩn chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh
đối với bà Phương Thị Thanh (bên phải) và Quyết định phê chuẩn chức vụ Chủ tịch UBND
tỉnh đối với ông Nguyễn Long Hải (bên trái)

Công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết thành lập Văn phòng UBND tỉnh. Hai Văn phòng được thành lập trên cơ sở tách Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. Thời gian đi vào hoạt động từ 01/01/2021.

Trao Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Bắc Kạn; Nghị quyết thành lập Văn phòng UBND tỉnh

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bổ nhiệm đồng chí Hoàng Lục Do – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; điều động, bổ nhiệm đồng chí Lường Đức Thắng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Quyết định điều động, bổ nhiệm
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Hội nghị cũng đã công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý, cụ thể gồm:

Bổ nhiệm đồng chí Dương Ngọc Thuyết, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông vận tải giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải;

Bổ nhiệm đồng chí Tạc Văn Nam – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Quyền Giám đốc Sở Y tế giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế;

Bổ nhiệm đồng chí Hoàng Thanh Oai, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Bổ nhiệm đồng chí Trần Công Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Vũ Đức Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Đình Thất, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Lê Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBHQ, HĐND và UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Công bố các Quyết định của Chủ tịch HĐND tỉnh về việc tiếp nhận cán bộ lãnh đạo, quản lý, cụ thể gồm:

Tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Trịnh Tiến Dũng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đồng thời giao phụ trách Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh kể từ ngày 01/01/2021 cho đến khi kiện toàn được chức danh Chánh Văn phòng;

Tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Công Lệnh, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

Tiếp nhận đồng chí Doanh Thiêm Huy – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Ngân Sơn đến công tác tại HĐND tỉnh để giữ chức vụ Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các Quyết định, điều động bổ nhiệm kể từ ngày 01/01/2021. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Thường trực Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc,
Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng các đơn vị

Phát biểu chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Hoàng Duy Chinh – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, đây là đợt bổ nhiệm đầu tiên sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII. Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng các đồng chí được phê chuẩn giữ chức Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng, phó các sở, ngành.

Cho rằng đây là vinh dự, tự hào cũng là trách nhiệm của các đồng chí được bổ nhiệm, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, các đồng chí tiếp tục rèn luyện phẩm chất, đạo đức, kỹ năng và phương pháp công tác để hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, cùng xây dựng cơ quan, đơn vị mình phụ trách vững mạnh, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thắng lợi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Đồng chí cũng mong muốn các đồng chí mới được bổ nhiệm thể hiện quyết tâm thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ, ngay từ đầu năm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt cho các đồng chí mới được bổ nhiệm, đồng chí Trần Công Hòa – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cảm ơn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ trong công tác và ghi nhận sự phấn đấu của các đồng chí mới được bổ nhiệm, đồng thời hứa sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng học hỏi, cố gắng hơn nữa trong công tác, giữ vững phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của tỉnh./.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004737
Views Today :
Views This Month : 83
Views This Year : 13248
Total views : 27674
Language
Skip to content