Hội nghị Tập huấn nâng cao năng lực quản lý, kinh doanh và kỹ năng viết đề xuất xin tài trợ từ quỹ APIF cho các doanh nghiệp tiềm năng

Thực hiện Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 26 tháng 2 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế hoạch công tác và ngân sách năm 2021 dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Bắc Kạn; Kế hoạch chi tiết số 191/KH-BCĐ ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Ban chỉ đạo dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn triển khai các hợp phần/tiểu hợp phần của dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) năm 2021, Kế hoạch số 24/KH-TTKC ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Kạn về Tổ chức các lớp tập huấn của Tiểu hợp phần 3.3. Quỹ xúc tiến đầu tư kinh doanh lâm nghiệp (APIF) thuộc dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tại tỉnh Bắc Kạn.

    Đồng chí Trần Văn Cường – Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu khai mạc Hội nghị

Ngày 8 tháng 4 năm 2021 tại Hội trường Trung tâm thương mại dịch vụ – thiết bị giáo dục Bắc Kạn, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã phối hợp với Ban điều phối dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Tập huấn nâng cao năng lực quản lý, kinh doanh và kỹ năng viết đề xuất xin tài trợ từ quỹ APIF cho các doanh nghiệp tiềm năng. Hội nghị tập huấn được diễn ra trong 04 ngày từ ngày 8/4/2021 đến hết ngày 11/4/2021. Đến dự khại mạc hội nghị có đại diện lãnh đạo của Sở Công Thương, Ban điều phối dự án CSSP tỉnh; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại và 38 học viên là các thành viên tham gia thực hiện dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tại tỉnh Bắc Kạn và các doanh nghiệp, hợp tác xã có nhu cầu xin tài trợ từ quý APIF.

                                                   Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị, các học viên sẽ được các chuyên gia tư vấn là các giảng viên của trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên trình bày những kiến thức về quỹ Xúc tiến đầu tư kinh doanh nông nghiệp (APIF) thuộc dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn qua đó hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã tiềm năng xây dựng đề xuất đầu tư xin tài trợ từ quỹ APIF qua đó nâng cao năng lực cho các đơn vị, thúc đẩy mục tiêu khuyến khích việc đầu tư đồng thời giảm bớt các rào cản, rủi ro cho các doanh nghiệp, hợp tác xã khi đầu tư vào lĩnh vực phát triển nông nghiệp – nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

                                                                  Hoàng Tấn- TTKC&XTTM
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005166
Views Today : 87
Views This Month : 3750
Views This Year : 11658
Total views : 72198
Language
Skip to content