Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020 tầm nhìn đến năm 2030

1635/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020 tầm nhìn đến năm 2030.

Với các mục tiêu cụ thể: Mục tiêu về giảm phát thải khí nhà kính: Đến năm 2020, giảm lượng phát thải KNK so với phương án phát triển bình thường là 6%. Trong đó: Mức giảm địa phương tự nguyện là 3%; 3% còn lại là mức giảm khi có hỗ trợ từ quốc gia (2%) và quốc tế (1%). Đến năm 2030, giảm lượng phát thải KNK so với phương án phát triển bình thường là 14,0%; trong đó: i). Mức giảm địa phương tự nguyện là 7%; ii). 7% còn lại là mức giảm khi có hỗ trợ từ quốc gia (4%) và quốc tế (3%).

Mục tiêu về sản xuất xanh: Phấn đấu đến năm 2020: Đảm bảo 100% rác thải, nước thải nguy hại trong sản xuất công nghiệp, dịch vụ, chế biến, nước thải bệnh viện được xử lý đúng quy định; 90% cơ sở sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm ô nhiễm, xử lý chất thải; Trên 80% các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường; Các đô thị loại 4 trở lên đều có hệ thống xử lý nước thải tập trung; 90% lượng chất thải rắn công nghiệp được thu gom xử lý đảm bảo môi trường trong đó, 75% được tái sử dụng và tái chế; 70% tổng lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh tại các khu công nghiệp được xử lý đảm bảo môi trường; Đảm bảo 50% đô thị thực hiện xã hội hoá công tác quản lý chất thải rắn thông qua cơ chế đấu thầu dịch vụ trên cơ sở bảo đảm an toàn và an ninh môi trường; Đầu tư phát triển các ngành hỗ trợ BVMT và làm giàu vốn tự nhiên đạt 3 – 4%; Không có đơn vị, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm nặng cho môi trường.

Mục tiêu về xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững: Đến năm 2020, có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt 10 tiêu chí trở lên; đến năm 2030 có trên 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 100% rác thải đô thị và 70% rác thải nông thôn được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn. Trong đó 60% được tái chế, tái sử dụng, thu hồi sử dụng cho năng lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ, 40% chôn lấp; 100% chất thải y tế được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn môi trường; 70% siêu thị thực hiện chính sách hạn chế sử dụng túi nilon; Thực hiện phân loại chất thải rắn tại hộ gia đình cho 80% các đô thị được đầu tư xây dựng công trình tái chế chất thải rắn; 100% dân cư hiểu biết, có kiến thức cơ bản về ứng phó, thích ứng với BĐKH; Tăng cường trồng mới cây xanh ở các khu vực vành đai, đường giao thông, khu vực công trình công cộng đạt mức tỷ lệ cây xanh công cộng 10 – 15 m2/người vào năm 2020; Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2020 đạt 72%, và duy trì tỷ lệ này đến 2030; Đến năm 2020, có trên 98% hộ dân được sử dụng nước sạch, đến năm 2030 đảm bảo đạt 100%; khu vực nông thôn có trên 95% số hộ gia đình được dùng nước hợp vệ sinh; Xóa bỏ tình trạng hố xí không hợp vệ sinh, đến năm 2020 đạt 100% số hộ ở thành thị, trên 80% số hộ ở nông thôn có công trình hố xí hợp vệ sinh; 100% cơ sở văn hóa, trường học, trạm y tế, bệnh viện, cơ quan có công trình phụ vệ sinh sạch sẽ; 100% khu vực bị ô nhiễm nặng được cải thiện môi trường.

Để triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Kế hoạch cũng đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Nhóm nhiệm vụ về nâng cao năng lực và nhận thức; Nhóm nhiệm vụ về tăng cường thể chế; Nhóm nhiệm vụ về giảm phát thải KNK; Nhóm nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tái tạo, quá trình công nghiệp và rác thải; Nhóm nhiệm vụ về sản xuất xanh; Nhóm nhiệm vụ về lối sống xanh và tiêu dùng bền vững.

Cùng các nhóm giải pháp: Giải pháp về tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm;Giải pháp về cải cách thủ tục hành chính phục vụ phát triển xanh; Giải pháp về kết cấu hạ tầng, xanh hóa cảnh quan đô thị và xây dựng nông thôn mới; Giải pháp về chuyển dịch mô hình kinh tế và cơ cấu đầu tư; Giải pháp về đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo; Tập trung kiểm soát ô nhiễm; Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho TTX và hợp tác quốc tế; Giải pháp về ứng dụng Khoa học công nghệ.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005097
Views Today : 105
Views This Month : 2392
Views This Year : 4881
Total views : 65421
Language
Skip to content