Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương giai đoạn 2020-2025

Ngày 08/9/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1375/QĐ-TTg  về việc phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương giai đoạn 2020-2025.

Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương được xây dựng nhằm đưa ra lộ trình và các ưu tiên thực hiện trong công tác bảo vệ môi trường của ngành, tập trung vào các nội dung: Hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường ngành Công Thương; ngăn ngừa, kiểm soát các nguồn thải, hạn chế các rủi ro, sự cố môi trường; xử lý các vấn đề môi trường cấp bách trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại; nhận diện các vấn đề môi trường trong giai đoạn tới và phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường nhằm thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững, bám sát các mục tiêu phát triển bền vững và các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện tái cơ cấu ngành công nghiệp theo Quyết định số 598/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Mục tiêu trong giai đoạn 2020-2025: hoàn thiện và ban hành các quy định pháp luật; 70% – 90% nguồn thải trong các lĩnh vực công nghiệp trọng điểm được đánh giá, kiểm kê; 100% các doanh nghiệp ngành Công Thương được tập huấn và phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường; Đẩy mạnh sử dụng túi nilon thân thiện với môi trường tại các trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt, tiến tới thay thế túi nilon khó phân hủy.

Theo đó, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Kế hoạch gồm: Rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường ngành Công Thương; Phòng ngừa, kiểm soát, xử lý và loại bỏ các nguồn gây ô nhiễm môi trường; Đào tạo nhân lực, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường; Thúc đẩy thí điểm các mô hình công nghiệp xanh trong các ngành công nghiệp.

Xem chi tiết Quyết định tại đây./.

Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005096
Views Today : 56
Views This Month : 2343
Views This Year : 4832
Total views : 65372
Language
Skip to content