Kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày  17  tháng 4 năm 2020 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Lý Thái Hải đã ký ban hành Kế hoạch số 201/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Kế hoạch được xây dựng với những mục tiêu phát triển rất cụ thể, trong đó mục tiêu liên quan đối với ngành Công Thương là mục tiêu về phân phối, thương mại cụ thể như sau:Tốc độ tăng tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ bình quân đạt 11,5%/năm; dự kiến mục tiêu đến năm 2025 đạt 11.202 tỷ đồng; phát triển thương mại điện tử; xuất, nhập khẩu tăng trưởng bình quân 10%/năm.

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để đạt được mục tiêu phát triển đối với lĩnh vực phân phối, thương mại gồm:

  1. Triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
  2. Phát triển thị trường nhằm thúc đẩy tiêu thụ hàng hoá; phát triển sản xuất hàng hoá theo hướng tập trung đáp ứng nhu cầu của thị trường; tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành chức năng và địa phương trong việc phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ. Đổi mới và tăng cường thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại để quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm sản, sản phẩm công nghiệp và sản phẩm OCOP của tỉnh;
  3. Kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư, phát triển hạ tầng thương mại theo hướng văn minh, hiện đại tại trung tâm huyện và các thị trấn, thị tứ nhằm phát huy vai trò nòng cốt dẫn dắt thị trường để định hướng sản xuất và tiêu dùng. Tăng tỷ trọng mức bán lẻ hàng hoá theo loại hình thương mại hiện đại (trung tâm thương mại, siêu thị, mạng lưới cửa hàng tiện lợi…);
  4. Thực hiện các giải pháp phát triển thương mại điện tử; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, tích hợp phần mềm thanh toán trực tuyến, ứng dụng chữ ký số ở một số doanh nghiệp; xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh;
  5. Triển khai có hiệu quả Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa của tỉnh thời kỳ 2012-2020, định hướng đến năm 2030, trong đó tập trung phát triển sản xuất, xây dựng và nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng chủ lực của tỉnh phục vụ cho xuất khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng nhãn hiệu hàng hoá, thương hiệu, bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm khi tham gia thị trường xuất khẩu; Khuyến khích doanh nghiệp áp dụng bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng, công nghệ thông tin để nâng cao tính cạnh tranh cho sản phẩm và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế gắn kết chặt chẽ với phát triển bền vững.

Kế hoạch chi tiết xem tại đây

(Hoàng Yến. Sở Công Thương)

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004734
Views Today : 72
Views This Month : 4335
Views This Year : 13019
Total views : 27445
Language
Skip to content