Kế hoạch Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025

Bắc Kạn có lợi thế phát triển kinh tế về nông – lâm nghiệp, thương mại và dịch vụ. Với nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, trong những năm qua, bằng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của chính quyền và người dân trong tỉnh, đến nay Bắc Kạn đã mang một diện mạo mới. Tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh đã có bước chuyển biến tích cực, nền kinh tế đang dần từng bước tăng trưởng ổn định.

 Giai đoạn 2015- 2020, hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã được triển khai đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức. Các Đề án Xúc tiến thương mại ngày càng được nâng cao về chất lượng và mở rộng về quy mô, đáp ứng được nhu cầu về quảng bá và tiêu thụ sản phẩm nông sản. Một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đã tìm được thị trường ổn định, có sản phẩm xuất vươn ra xuất khẩu. Hoạt động XTTM ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp và từng bước khẳng định được vị trí, vai trò trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu, phương hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, việc xây dựng Kế hoạch XTTM tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025 là hết sức cần thiết nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ xúc tiến của một giai đoạn. Kế hoạch sẽ định hướng triển khai thực hiện các nội dung hoạt động XTTM trên địa bàn tỉnh, đồng thời là căn cứ để xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí cho XTTM hàng năm. Các nội dung của Kế hoạch sẽ khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là hàng xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả theo hướng tăng dần trong thời gian tới.

Ngày 26 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kan đã phê duyệt Kế hoạch Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định số 545/QĐ-UBND. Căn cứ theo Quyết định này, Trung tâm sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới./.

(Đính kèm Quyết định phê duyệt)

Hoàng Loan – TTKC
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004728
Views Today : 142
Views This Month : 3578
Views This Year : 12262
Total views : 26688
Language
Skip to content