Kết quả hoạt động Công nghiệp – Thương mại tháng 4 năm 2020

Tháng 4/2020, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục lan rộng và diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, tác động tiêu cực đối với mọi hoạt động kinh tế – xã hội toàn cầu và Việt Nam. Đứng trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 về thực hiện cách ly toàn xã hội trên phạm vi cả nước từ ngày 01/4 đến ngày 15/4. Đến ngày 24/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 19/CT-TTg về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; theo đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch, tiếp tục kiểm soát, hạn chế tốc độ lây nhiễm trong cộng đồng, điều trị khỏi người mắc bệnh; thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời khởi động lại và tiếp tục phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội. Đứng trước nguy cơ lây nhiễm bệnh Covid-19, tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện nghiêm chỉnh các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ thực hiện dãn cách xã hội, phòng, chống dịch, đồng thời khởi động lại và tiếp tục phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội; nhìn chung, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các hoạt động kinh tế – xã hội của tỉnh vẫn vận hành hiệu quả, an sinh xã hội, đời sống người dân được bảo đảm.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Công Thương đã triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội thuộc lĩnh vực ngành quản lý, đồng thời triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thuộc thẩm quyền nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trước tác động của dịch Covid-19, như: Triển khai và thực hiện Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh và tình hình thực hiện các dự án công nghiệp để kịp thời xử lý, báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; theo dõi, nắm bắt tình hình thị trường để kịp thời tham mưu các giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng đầy đủ những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, góp phần bình ổn thị trường trước bối cảnh diễn ra dịch bệnh Covid-19. Tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định tạm đình chỉ một số loại hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; theo đó, các cửa hàng kinh doanh lương thực, thực phẩm, chợ, siêu thị, cửa hàng xăng dầu, trên địa bàn vẫn mở cửa hoạt động bình thường đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu đầy đủ, dịch vụ ăn uống mở cửa hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh; sức mua giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước; giá cả các mặt hàng thiết yếu nhìn chung ổn định, không có biến động lớn, không phát hiện hiện tượng găm hàng, lợi dụng tăng giá; các cửa hàng thuộc diện tạm đình chỉ kinh doanh nhìn chung đã thực hiện việc tạm đóng cửa theo quy định, sau thời gian tạm đóng cửa, đến nay cơ bản các cơ sở kinh doanh thương mại đã hoạt động trở lại (trừ cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu: Quán Karaoke, quán Bar, dịch vụ trò chơi điện tử; Dịch vụ tắm hơi, massage, thẩm mỹ, làm đẹp); việc sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng nhu cầu người dân đối với một số mặt hàng thiết yếu như gạo tẻ, nước uống, rau củ quả, gia cầm.

* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về công nghiệp – thương mại tháng 4/2020, cụ thể như sau:

– Về công nghiệp:

+ Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh 2010) trên địa bàn tỉnh tháng 4/2020 ước đạt 92.609 triệu đồng, giảm 3,75% so với tháng trước và giảm 2,34% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 4 tháng đầu năm ước đạt 399.678 triệu đồng, tăng 5,16% so với cùng kỳ năm trước.

+ Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4/2020 so với tháng trước giảm 5,35%, so với cùng kỳ năm 2019 giảm 6,04%. Chỉ số sản xuất công nghiệp cộng dồn 4 tháng đầu năm 2020 tăng 2,23% so với cùng kỳ năm 2019.

– Về thương mại:

+Tổng mức bán buôn, bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2020 ước đạt 315.631 triệu đồng, giảm 18,01% so với tháng trước và giảm 47,13% so với cùng kỳ năm 2019. Cộng dồn 4 tháng đầu năm 2020 ước đạt 1.814.407 triệu đồng, giảm 24,14% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 4/2020 ước đạt 258,720 tỷ đồng, giảm 18,18% so với thực hiện tháng trước và giảm 34,47% so với cùng kỳ năm trước; cộng dồn 4 tháng đầu năm 2020 ước đạt 1.479.875 triệu đồng, giảm 18,8% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 22,7% kế hoạch năm 2020.

+ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh tháng 4/2020 giảm 0,81% so với tháng trước. Trong đó, chỉ số giá nhóm hàng giao thông giảm mạnh nhất là 13,16%; nhóm hàng nhà ở, vật liệu xây dựng giảm 0,65%; các nhóm hàng khác giữ mức giá bằng và tăng nhẹ so với tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 4 tháng đầu năm 2020 tăng 3,68% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong thơi gian tới để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội thuộc lĩnh vực ngành công thương và thực hiện tháo gỡ khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trước tác động của dịch Covid-19, Sở Công Thương sẽ tiếp tục chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành trung ương, của Bộ Công Thương và của Tỉnh; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội thuộc lĩnh vực ngành công thương theo kế hoạch đã đề ra, đồng thời tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh và tình hình thực hiện các dự án công nghiệp để kịp thời xử lý, báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thị trường để kịp thời tham mưu các giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng đầy đủ những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, góp phần ổn định, bình ổn thị trường trước bối cảnh diễn ra dịch bệnh Covid-19.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005096
Views Today : 57
Views This Month : 2344
Views This Year : 4833
Total views : 65373
Language
Skip to content