Kết quả kiểm tra hoạt động điện lực, tiết kiệm điện, an toàn điện và giá bán điện trên địa bàn tỉnh năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 461/KH-SCT ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Sở Công Thương về kiểm tra hoạt động điện lực, sử dụng điện, tiết kiệm điện và giá bán điện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019. Sở Công Thương đã tổ chức kiểm tra tại: Điện lực Ba Bể, Điện lực Chợ Mới, Điện lực Ngân Sơn và Điện lực thành phố Bắc Kạn, cụ thể như sau:

Thứ nhất, về kết quả đạt được:

Qua kiểm tra cho thấy cơ bản điện lực các huyện làm tốt công tác quản lý, vận hành lưới điện an toàn, ổn định đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Việc thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng mua bán điện và các nghĩa vụ khác quy định trong Luật Điện lực đã được các Điện lực chấp hành nghiêm túc, đúng theo quy định. Các đơn vị cơ bản thực hiện việc đóng, cắt điện đúng theo phương thực vận hành của Công ty Điện lực Bắc Kạn; nội dung đóng, cắt điện thực hiện theo quy định hiện hành. Thông báo đóng, cắt điện được thực hiện theo hình thức: Thông báo qua điện thoại, giấy thông báo, nhắn tin SMS và bằng văn bản gửi đến các thôn, tổ của xã, thị trấn để thông báo cho hộ dùng điện và các khách hàng quan trọng được biết cơ bản theo đúng quy định. Giá bán lẻ điện được Điện lực các huyện nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 và Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 29/5/2014 sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 và Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 28/8/2018 của Bộ Công Thương

Thứ hai, về tồn tại, hạn chế:

– Hành lang tuyến đường dây 0,4 kV của các Điện lực quản lý còn có một số vị trí chưa được thường xuyên phát quang, có nguy cơ gây mất an toàn, không đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy phạm. Một số hòm bảo vệ công tơ đo đếm điện của khách hàng bị hư hỏng như: Nứt, vỡ; một số vị trí hòm công tơ bị nghiêng lệch chưa được các đơn vị thay thế, sửa chữa kịp thời làm ảnh hưởng đến độ chính xác của công tơ đồng thời gây mất mỹ quan;

– Qua kiểm tra cho thấy tuyến đường dây 0,4kV và dây sau công tơ của khách hàng chưa đạt tiêu chí 4.1 về đảm bảo hệ thống điện theo quy định tại Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 của Bộ Công Thương ban hành Phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;

– Các vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp đã được Đoàn kiểm tra liên ngành lập biên bản yêu cầu các hộ gia đình chủ động cải tạo hoặc di chuyển đảm bảo theo quy định.

Thứ ba, về đề xuất, kiến nghị:

– Để thực hiện tốt các quy định về hoạt động điện lực, sử dụng điện, an toàn điện và giá bán điện trên địa bàn tỉnh theo quy định của nhà nước, Sở Công Thương yêu cầu Công ty Điện lực Bắc Kạn chỉ đạo điện lực các huyện thực hiện một số nội dung sau:

+ Thường xuyên kiểm tra lưới điện, phát hiện và xử lý kịp thời những cây, vật kiến trúc nằm trong hành lang an toàn và những nguy cơ có thể gây mất an toàn lưới điện. Di chuyển, lập hàng rào và các biện pháp an toàn để lưới điện đảm bảo khoảng cách an toàn với mái nhà, tường nhà và vật kiến trúc khác. Phối hợp với chính quyền địa phương đưa ra biện pháp giải quyết triệt để tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn;

+ Tiếp tục rà soát, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng điện thực hiện mua bán điện theo đúng quy định, chú trọng công tác mua bán điện cho các khách hàng có nhà cho thuê để ở, các khu nhà cho học sinh thuê và các hộ dùng chung công tơ theo nội dung chỉ đạo của Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 28/8/2018 của Bộ Công Thương;

+ Thường xuyên kiểm tra số liệu công tơ đo đếm trên chương trình quản lý thông tin khách hàng CMIS đối chiếu với thực tế để cập nhật đầy đủ, chính xác. Tiến hành rà soát lại các công tơ đến hạn kiểm định hiện đang treo trên lưới để có kế hoạch thay thế kịp thời đúng theo quy định;

+ Có kế hoạch cải tạo, thay thế các hòm bảo vệ công tơ đã bị xuống cấp, tiến hành căn chỉnh lại các hòm công tơ bị nghiêng, lệch để đảm bảo độ chính xác của thiết bị đo đếm;

+ Thực hiện việc thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện theo đúng quy định hiện hành; Đối với trường hợp đặc biệt ngừng giảm mức cung cấp điện do sự cố dài ngày phải thực hiện thông báo bằng các hình thức trực tiếp, giấy thông báo, nhắn tin SMS hoặc bằng phương tiện thông tin đại chúng đến khách hàng sử dụng điện. Nếu thực hiện thông báo đến các hộ gia đình thông qua UBND xã thì phải có cam kết giữa các bên (Điện lực huyện, UBND xã) về việc thông báo đóng, cắt điện;

+ Phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân đầu tư, cải tạo các tuyến đường dây sau công tơ để đảm bảo tiêu chỉ 4.1 về điện.

– Đề nghị UBND các huyện: Pác Nặm, Chợ Đồn, Bạch Thông và Na Rì chỉ đạo Phòng Kinh tế hạ tầng phối hợp với Điện lực:

+ Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc tiết kiệm điện theo Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 01/6/2009 giữa Bộ Tài Chính và Bộ Công Thương và Quyết định đã phê duyệt kế hoạch tiết kiệm điện hàng năm;

+ Hướng dẫn các chủ hộ cho thuê nhà để ở và các hộ dùng chung công tơ được áp dụng đúng giá bán điện theo quy định hiện hành;

+ Giải quyết các kiến nghị của Điện lực trên địa bàn huyện trong hoạt động điện lực và sử dụng điện kể cả các vụ việc vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp mới phát sinh trên địa bàn./.

                                                          Phương Thảo (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005090
Views Today : 71
Views This Month : 1660
Views This Year : 4149
Total views : 64689
Language
Skip to content