Kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện năm 2020

Từ ngày 03/11 đến ngày 10/11/2020 Sở Công Thương phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện năm 2020 tại các huyện Pác Nặm, Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn. Thông qua đợt kiểm tra, còn các tồn tại, hạn chế sau:

– Chưa kiểm tra, cập nhật kịp thời số liệu công tơ đo đếm đã thay thế vào chương trình quản lý khách hàng CMIS dẫn đến tình trạng trên chương trình CMIS thì báo hết hạn kiểm định, thực tế đã thay thế;

– Chưa thường xuyên kiểm tra, rà soát danh sách các hộ dùng chung tại các địa điểm cho thuê nhà để áp định mức theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 quy định về thực hiện giá bán điện, dẫn đến tình trạng áp định mực số hộ dùng chung chưa đúng với thực tế;

– Hành lang tuyến đường dây 0,4 kV có nhiều vị trí cây trùm lên và có xu hướng đổ vào đường dây gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ đến an toàn điện; còn một số vị trí hòm công tơ bị vỡ, bị nghiêng, lệch có thể làm ảnh hưởng đến độ chính xác của công tơ, đồng thời gây mất mỹ quan.

Để thực hiện tốt quy định của pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh, Trong thời gian tới đề nghị:

– Công ty Điện lực Bắc Kạn chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau: Kiểm tra, cập nhật số liệu công tơ đo đếm trên chương trình quản lý khách hàng CMIS đối chiếu với thực tế công tơ đến hạn kiểm định để kịp thời thay thế định kỳ theo đúng quy định. Không để công tơ hết hạn kiểm định treo trên lưới điện vi phạm điểm b, khoản 1 Điều 10 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ. Định kỳ kiểm tra phát quang hành lang lưới điện, không để hiện tượng  cây trùm lên hoặc có nguy cơ đổ vào đường dây dẫn điện làm ảnh hưởng, nguy cơ gây mất an toàn điện; thay thế, căn chỉnh lại các hòm bảo vệ công tơ đo đếm điện cho ngay ngắn, đảm bảo mỹ quan; thường xuyên kiểm tra, rà soát danh sách các hộ dùng chung tại các địa điểm cho thuê nhà để áp định mức đúng theo quy định tại Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 quy định về thực hiện giá bán điện. Hướng dẫn chủ hộ cho thuê nhà cam kết thu tiền điện của học sinh, sinh viên và người thuê nhà để ở theo đúng quy định; thực hiện niêm yết giá điện tại khu nhà trọ để người thuê nhà nắm được giá bán điện; lập sổ theo dõi thu tiền điện hàng tháng để kiểm soát; Hướng dẫn các đơn vị công lập trên địa bàn thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo Điều 30 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; xây dựng phương án đăng ký sử dụng điện hàng năm theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/6/2009 Liện Bộ Tài chính – Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Chủ động phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện kiểm tra việc sử dụng điện của các đơn vị công lập theo phương án đăng ký để đảm bảo sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả;

Hướng dẫn chủ đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp trung áp sử dụng vốn ngoài ngân sách phối hợp với Sở Công Thương thực hiện công tác thẩm định thiết kế, bản vẽ thi công theo quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sử đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP và tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình. Không tổ chức đóng điện công trình khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

– UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị có liên quan phối hợp với điện lực thực hiện: Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn xây dựng phương án đăng ký sử dụng điện hàng năm và thực hiện việc sử dụng điện theo đúng phương án đăng ký để đảm bảo sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của pháp luật. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020-2030; Kế hoạch số 636/KH-UBND ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giải đoạn 2020-2025; giải quyết các kiến nghị của điện lực trong hoạt động điện lực và sử dụng điện và các trường hợp vi phạm an toàn hành lang lưới điện cao áp phát sinh trên địa bàn./.

                                                Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 30
Views This Month : 1825
Views This Year : 9733
Total views : 70273
Language
Skip to content