Kết quả tổ chức bình chọn Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là hoạt động nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn. Định kỳ 02 năm một lần, từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương; đối tượng tham gia là các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Trần Văn Cường, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng bình chọn, Trưởng Ban Giám khảo chủ trì cuộc họp của Hội đồng bình chọn

Thực hiện Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2020, Sở Công Thương được giao là cơ quan thường trực chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn và tổ chức triển khai Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, Sở Công Thương đã giúp Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh hướng dẫn các cơ sở công nghiệp nông thôn lập hồ sơ đăng ký bình chọn và tiếp nhận các hồ sơ đăng ký theo đúng quy định, đã thu hút được 46 sản phẩm, bộ sản phẩm của 36 cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia, với 03 nhóm sản phẩm. Số lượng sản phẩm năm nay tăng trên 43% so với kỳ bình chọn năm 2018, 08/08 huyện, thành phố có sản phẩm tham gia; Sản phẩm phong phú, đa dạng, mẫu mã đẹp. Nhiều sản phẩm có quy mô sản xuất tương đối lớn, trình độ công nghệ hiện đại, đóng góp đáng kể vào ngân sách của tỉnh. Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm chiếm trên 86% tổng sản phẩm còn lại là nhóm sản phẩm thiết bị máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí, nhóm sản phẩm khác chiếm 14%.

Các sản phẩm tham gia bình chọn được đánh giá qua các tiêu chí quy định tại Thông tư 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Thông tư 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2014/TT-BCT, gồm 04 tiêu chí: Tiêu chí đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất; tiêu chí về kinh tế – kỹ thuật – xã hội và môi trường; tiêu chí về tính văn hóa, tính thẩm mỹ; Các tiêu chí khác. Tổng điểm tối đa các tiêu chí là 100 điểm. Các sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2020 phải đáp ứng được các tiêu chí bình chọn, đạt bình quân 70 điểm trở lên.

Trải qua các vòng đánh giá, chấm điểm của Ban Giám khảo, ngày 01/6/2020 Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2020 tổ chức cuộc họp xem xét, đề nghị UBND tỉnh Bắc Kạn công nhận kết quả bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và chọn sản phẩm tham gia bình chọn khu vực phía Bắc năm 2020.

Căn cứ đề nghị của Hội đồng bình chọn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công nhận Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020, theo đó 20 sản phẩm, bộ sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2020, gồm:

 1. Sản phẩm Miến dong Nhất Thiện Ba Bể của Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thiện; địa chỉ: thôn Nà Ngò, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn;
 2. Sản phẩm Miến dong Triệu Thị Tá của Hộ kinh doanh Hoàng Thị Mười; địa chỉ: thôn Nà Viễn, xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn;
 3. Sản phẩm Miến dong Huấn Liên của Hộ kinh doanh Trịnh Xuân Huấn; địa chỉ: thôn Chợ B, xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn;
 4. Sản phẩm Miến dong Tài Hoan của Hợp tác xã Tài Hoan; địa chỉ: thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn;
 5. Sản phẩm Miến dong Côn Minh của Hợp tác xã Côn Minh; địa chỉ: thôn Chợ B, xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn;
 6. Sản phẩm Phở Khô Quỳnh Niên HTX của Bún Phở Quỳnh Niên; địa chỉ: Tiểu khu 2, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn;
 7. Sản phẩm Lạp sườn gác bếp của HTX Nhung Lũy; địa chỉ: thôn Nà Nghè, xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn;
 8. Sản phẩm Chè Như Cố của HTX nông nghiệp Thanh Niên Như Cố; địa chỉ: thôn Nà Chào, Xã Như Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn;
 9. Sản phẩm Trà linh sâm HG của HTX dịch vụ nông nghiệp Hợp Giang; địa chỉ: thôn Nà Nghịu, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn;
 10. Sản phẩm: Rượu suối nguồn Nà Hai của HTX Phúc Ba; địa chỉ: thôn Nà Hai, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn;
 11. Sản phẩm Nước uống tinh khiết Fiabjooc của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn; địa chỉ: tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;
 12. Sản phẩm Trịnh Năng Curcumin của Công ty TNHH Nhiệt Công Nghiệp HTL; địa chỉ: thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;
 13. Sản phẩm Tinh nghệ Bắc Kạn của Công ty Cổ phần nông sản Bắc Kạn; địa chỉ: tổ 9A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;
 14. Bộ sản phẩm: Tinh bột nghệ nếp đỏ Bắc Kạn cao cấp; Tinh bột nghệ nếp đen Bắc Kạn cao cấp của HTX Nông nghiệp Tân Thành ; địa chỉ: thôn Tân Thành, xã Nông Thượng, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;
 15. Sản phẩm Vi-cumax Nano Curcumin của Công ty TNHH Nhà máy Curcumin Bắc Hà; địa chỉ: thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;
 16. Sản phẩm Trà thảo dược Giảo cổ lam núi đá của Công ty TNHH Nhà máy Curcumin Bắc Hà; địa chỉ: thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;
 17. Bộ sản phẩm thảo dược tắm của Hợp tác xã Thiên An; địa chỉ: thôn Nà Ít, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn;
 18. Bộ sản phẩm Ván ép coppha phủ film của Chi nhánh Công ty TNHH SX và TM Hồng Ngọc; địa chỉ: KCN Thanh Bình, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn;
 19. Sản phẩm Ván gỗ dán của Công ty Cồ phần đầu tư GOVINA; địa chỉ: KCN Thanh Bình, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn;
 20. Sản phẩm Gạch lát Terrazzo của Công ty Cổ phẩn xây dựng công trình Hồng Hà; địa chỉ: tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Mỗi sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020 được UBND tỉnh Bắc Kạn cấp 01 Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng là: 2.000.000 đồng và 01 biểu tượng sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020.

Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng bình chọn UBND tỉnh đã lựa chọn đăng ký 07 sản phẩm trong số 20 sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2020 tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2020, gồm các sản phẩm:

 1. Sản phẩm Miến dong Nhất Thiện Ba Bể của Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thiện;
 2. Sản phẩm Miến dong Tài Hoan của Hợp tác xã Tài Hoan;
 3. Sản phẩm Trịnh Năng Curcumin của Công ty TNHH Nhiệt Công Nghiệp HTL;
 4. Sản phẩm Ván gỗ dán của Công ty Cổ phần đầu tư GOVINA;
 5. Sản phẩm Nước uống tinh khiết Fiabjooc của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn;
 6. Bộ sản phẩm: Tinh bột nghệ nếp đỏ Bắc Kạn cao cấp; Tinh bột nghệ nếp đen Bắc Kạn cao cấp của HTX Nông nghiệp Tân Thành;
 7. Sản phẩm Vi-cumax Nano Curcumin của Công ty TNHH Nhà máy Curcumin Bắc Hà.

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2020 đã lựa chọn được những sản phẩm có khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường; có khả năng sản xuất hàng loạt với số lượng lớn; doanh thu, lợi nhuận ổn định; tạo việc làm cho lao động địa phương. Nhiều sản phẩm có tính đặc thù, truyền thống, có khả năng thúc đẩy, phát triển các ngành khác và tham gia váo chuỗi liên kết giá trị sản phẩm. Đặc biệt, một số sản phẩm đã xúc tiến các hoạt động xuất khẩu, bước đầu ghi nhận doanh thu xuất khẩu sản phẩm ra thị trường thế giới.

Lễ công bố và trao chứng nhận cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020 dự kiến vào trung tuần tháng 9 năm 2020.

Thúy Vân – TTKC&XTTM
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005259
Views Today : 90
Views This Month : 2029
Views This Year : 21992
Total views : 82532
Language
Skip to content