Khen thưởng kịp thời thúc đẩy các phong trào thi đua

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Kạn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều đổi mới trong công tác thi đua – khen thưởng. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cấp, ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị, địa phương trong tỉnh đã phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, góp phần khích lệ, động viên các tầng lớp Nhân dân hăng hái thi đua trên tất cả mọi lĩnh vực để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đổi mới công tác thi đua – khen thưởng

Trong thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước đã có những bước chuyển biến tích cực, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và tập hợp các tầng lớp Nhân dân tham gia. Các cấp ủy, tổ chức Đảng và lãnh đạo chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu đã có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, sát sao trong việc thực hiện, triển khai phong trào thi đua. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh đã chủ động phối hợp tổ chức các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị, được đông đảo đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân hưởng ứng tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên toàn tỉnh.

Nội dung, hình thức thi đua có nhiều đổi mới là yếu tố quan trọng để các phong trào thi đua yêu nước phát triển sâu rộng, gắn với thực tiễn và đời sống xã hội. Những năm gần đây, các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh được triển khai với mục tiêu rõ ràng. Tiêu chí, nội dung thi đua cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn liền với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cùng với các phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, thi đua cao điểm, đột phá hướng vào giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, còn nhiều khó khăn, vướng mắc của từng ngành, địa phương cũng đã được tích cực triển khai, ngày càng nâng cao tính thiết thực và hiệu quả hơn. Có thể kể đến như: Phong trào thi đua “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; ngành Giáo dục thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; ngành Y tế thi đua thực hiện 12 điều y đức, làm theo lời Bác dạy “Lương y như từ mẫu” hay phong trào “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; lĩnh vực thanh tra – tư pháp đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Thi đua siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao”; lực lượng vũ trang tỉnh tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ” trong lực lượng Quân đội hay phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong lực lượng Công an…


Cán bộ y tế thực hiện tốt các phong trào thi đua để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trên địa bàn
(Ảnh: Một ca phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh)

Đặc biệt, trong những năm qua, các phong trào thi đua luôn được đổi mới, sáng tạo, hướng về cơ sở, về người lao động trực tiếp và gắn kết chặt chẽ với lợi ích của người lao động nên đã tạo được động lực thi đua to lớn từ cơ sở, từ quần chúng Nhân dân, từ đó giúp cho các phong trào thi đua phát huy được vai trò, vị trí và thực sự đem lại hiệu quả thiết thực.

Khen thưởng kịp thời

Công tác khen thưởng của tỉnh những năm qua được quan tâm đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời. Tỷ lệ khen thưởng tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp được nâng lên, đặc biệt là trong phong trào xây dựng nông thôn mới, khen thưởng các hộ gia đình hiến đất làm đường, người lao động, người làm chuyên môn nghiệp vụ và những tập thể nhỏ ở những vùng có điều kiện kinh tế – xã hội còn khó khăn.

Để tăng tỷ lệ khen thưởng đối với Nhân dân lao động, cơ quan chuyên môn đã thường xuyên đôn đốc cán bộ cơ sở quan tâm, phát hiện các đối tượng có thành tích trong lao động sản xuất mang tính tiêu biểu trên địa bàn các xã để đề nghị biểu dương, khen thưởng. Bên cạnh đó, các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc phát hiện, xây dựng điển hình. Các cơ quan tham mưu về thi đua, khen thưởng đã tích cực phối hợp với với các cơ quan thông tin đại chúng để biểu dương các điển hình tiên tiến.


Khen thưởng các cá nhân trực tiếp lao động sản xuất tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V (2020-2025)

Trong giai đoạn 2016-2020, có 02 tập thể, 11 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; 18 tập thể được Chính phủ tặng Cờ thi đua; 15 tập thể, 36 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; khen thưởng cho nông dân, công nhân, người trực tiếp lao động, học tập, công tác. Trong đó, 113 tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh; 593 tập thể được tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 317 cá nhân được được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 1.195 tập thể, 1.762 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 1.153 cá nhân được tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn”.

Việc nhân rộng các điển hình tiên tiến được lan tỏa sâu rộng trên toàn tỉnh. Giai đoạn 2016-2020, có hàng nghìn cá nhân, tập thể được tặng các loại Bằng khen, Giấy khen của các cấp bộ, ngành, trung ương và địa phương trao tặng.

Chỉ tính riêng trong năm 2020, tỉnh Bắc Kạn đã trình đề nghị và đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn, tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng cho 03 cá nhân; Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 04 đơn vị xuất sắc, tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 06 cá nhân. Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 245 tập thể, 468 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác và quá trình xây dựng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 36 tập thể dẫn đầu khối thi đua; tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2020 cho 145 tập thể và “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho 64 cá nhân.

Năm 2020, tỷ lệ khen thưởng thường xuyên, chuyên đề, đột xuất cho đối tượng là lãnh đạo, quản lý chỉ chiếm tỷ lệ 38,2%. Tỷ lệ khen thưởng cho nông dân, công nhân, chiến sĩ, người lao động trực tiếp, công chức, viên chức không làm công tác quản lý là 289 cá nhân trong tổng số 468 cá nhân được khen thưởng, chiếm tỷ lệ 61,8%.

Việc khen thưởng kịp thời đã có tác dụng động viên, cổ vũ các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế – xã hội và giữ vững quốc phòng – an ninh.

Tiếp tục lan tỏa các phong trào thi đua

Một trong những nhiệm vụ được Bắc Kạn chú trọng là thực hiện công tác khen thưởng kịp thời để thúc đẩy các phong trào thi đua, nhằm phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân; làm cho phong trào thi đua thực sự phát triển sâu rộng trong toàn xã hội, trở thành động lực to lớn của mọi tầng lớp Nhân dân. Đây vẫn sẽ là nhiệm vụ được tập trung triển khai trong thời gian tới.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, toàn tỉnh đã đẩy mạnh không khí thi đua trên tất cả các lĩnh vực từ những ngày đầu để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Trong đó, nhiệm vụ giải pháp công tác thi đua được xác định: Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tăng cường chỉ đạo việc tổ chức, triển khai thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy vai trò tích cực để giáo dục, động viên các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Kạn sẽ chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua yêu nước. Nội dung, hình thức thi đua được đổi mới, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của địa phương. Mục tiêu, nội dung thi đua tập trung vào việc thực hiện và hoàn thành tốt những nhiệm vụ, chỉ tiêu của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời, khách quan, dân chủ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và chú trọng đối với người trực tiếp lao động, để khen thưởng thật sự trở thành nguồn động viên thúc đẩy phong trào thi đua.

Việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến và nhân tố mới được đẩy mạnh, trong đó thường xuyên tuyên truyền, phổ biến những mô hình, những cách làm hay, giúp tăng thu nhập cho người dân để phong trào có sức lôi cuốn và lan toả rộng khắp. Tỉnh tập trung triển khai có hiệu quả phong trào thi đua trọng tâm “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”, làm nòng cốt cho các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay.

Đúc rút kinh nghiệm công tác trong thời gian qua và xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện mục tiêu “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững” như chủ đề Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V (2020-2025) đã đề ra./.

Nguồn: https://backan.gov.vn/
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005090
Views Today : 106
Views This Month : 1695
Views This Year : 4184
Total views : 64724
Language
Skip to content