Khối thi đua Kinh tế – Kỹ thuật sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 10 tháng 7 năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT (đơn vị Phó Trưởng khối) tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Khối thi đua Kinh tế – Kỹ thuật.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Ưu, Phó Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, thường trực thi đua và cán bộ tham mưu công tác thi đua, khen thưởng của 10 đơn vị thành viên trong Khối thi đua Kinh tế – Kỹ thuật. Ông Nông Quang Nhất – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và ông Hoàng Hà Bắc – Giám đốc Sở Công Thương đồng chủ trì hội nghị.

hn

Hội nghị đã được nghe đại diện đơn vị Phó Trưởng khối thi đua báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Khối, 6 tháng đầu năm các đơn vị trong Khối đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; hội nghị thông qua dự thảo Quy chế hoạt động, Tiêu chí chấm điểm Khối thi đua Kinh tế – Kỹ thuật và thống nhất đề nghị Sở Công Thương (đơn vị Trưởng khối) tiếp thu các ý kiến phát biểu thảo luận tại cuộc họp đối với dự thảo Quy chế hoạt động và Tiêu chí chấm điểm Khối thi đua Kinh tế – Kỹ thuật, nghiên cứu chỉnh sửa và tiếp tục gửi các đơn vị thành viên xin ý kiến đóng góp trước khi hoàn thiện ký ban hành.

Hội nghị thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 như tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019; các phong trào thi đua chuyên đề theo từng ngành, lĩnh vực gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu đã đăng ký giao ước thi đua năm 2019, tiếp tục quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua để đề xuất, khen thưởng kịp thời; tham gia đầy đủ, có trách nhiệm trong chương trình giao lưu thi đấu Thể thao – Văn nghệ theo Kế hoạch số 275/KH-TĐKT, ngày 28/6/2019 của Khối thi đua Kinh tế – Kỹ thuật; tổ chức tổng kết, đánh giá và bình xét, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019.

Tại hội nghị đồng chí Hoàng Văn Ưu – Phó Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh đã trao Cờ thi đua của UBND tỉnh Bắc Kạn cho Sở Giao thông Vận tải là đơn vị dẫn đầu Khối thi đua trước sự chứng kiến của các đơn vị trong khối./.

Nguồn: https://sonnptnt.backan.gov.vn
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004734
Views Today : 79
Views This Month : 4342
Views This Year : 13026
Total views : 27452
Language
Skip to content