Ký hợp đồng đề án nhóm Khuyến công quốc gia năm 2020

Thực hiện Quyết định số 3872/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2020, ngày 28 tháng 5 năm 2020, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Kạn đã ký kết Hợp đồng thực hiện đề án khuyến công quốc gia năm 2020 với 02 đơn vị thụ hưởng thuộc đề án nhóm “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông sản và thực phẩm” là Hộ kinh doanh Bùi Văn Vinh, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn và Hợp tác xã Nhung Lũy, xã Yến Dương, huyện Ba Bể. Tổng kinh phí thực hiện đề án là 1.225,0 triệu đồng, Trong đó, kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 600,0 triệu đồng  (Hộ kinh doanh Bùi Văn Vinh 300,0 triệu đồng; Hợp tác xã Nhung Lũy 300,0 triệu đồng); Đóng góp của đơn vị thụ hưởng 625,0 triệu đồng (Hộ kinh doanh Bùi Văn Vinh 314,0 triệu đồng; Hợp tác xã Nhung Lũy 311,0 triệu đồng). Đề án được triển khai thực hiện nhằm hỗ trợ đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn và góp phần xây dựng nông thôn mới.

Tại buổi ký kết hợp đồng, Các bên đã xem xét các điều khoản, thống nhất quy trình và tiến độ triển khai đề án. Ông Ôn Nhật Mai Sơn, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại yêu cầu 2 đơn vị thụ hưởng đầu tư đúng nội dung và thực hiện đề án đảm bảo tiến độ. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Trung tâm trong quá trình đầu tư máy móc, thiết bị. Các đơn vị thụ hưởng cam kết thực hiện hợp đồng theo đúng những nội dung và tiến độ đề ra.

Sau ký hợp đồng, Trung tâm sẽ phân công viên chức trực tiếp quản lý đề án, hướng dẫn các đơn vị thụ hưởng triển khai đề án đảm bảo đạt được các chỉ tiêu, yêu cầu của đề án nhóm khuyến công quốc gia năm 2020./.

TTKC&XTTM
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004731
Views Today : 135
Views This Month : 3984
Views This Year : 12668
Total views : 27094
Language
Skip to content