Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Căn cứ Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2018. Theo đó, Sở Công Thương được giao nhiệm vụ tham mưu dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Thực hiện nhiệm vụ trên, Sở Công Thương đã xây dựng xong dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Để quy định phù hợp khi áp dụng vào thực tế, Sở Công Thương trân trọng đề nghị các Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trong tỉnh Bắc Kạn tham gia góp ý về nội dung của dự thảo Quyết định. Mọi thông tin góp ý xin gửi về Sở Công Thương, số 34, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn hoặc email: trahtt.ct@backan.gov.vn, điện thoại: 02093 870433 trước ngày 25/9/2018.

Dự thảo Quyết định tại đây.

                                                                      Thu Trà – Phòng ATNL
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005166
Views Today : 83
Views This Month : 3746
Views This Year : 11654
Total views : 72194
Language
Skip to content