Năm 2020: Sở Công Thương đứng thứ tư về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI) cấp tỉnh

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2016-2020 phê duyệt tại Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 09/06/2016; Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 28/04/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về khảo sát đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp về môi trường đầu tư kinh doanh cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành tỉnh Bắc Kạn năm 2020 và là năm thứ ba liên tiếp tỉnh Bắc Kạn thực hiện khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành. Theo Báo cáo của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh (đon vị đuwọc giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với Liên minh HTX tỉnh và Hội doanh nhân trẻ tỉnh thực hiện khảo sát Chỉ số DDCI:

Bảng xếp hạng điểm số DDCI năm 2020 của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tương đối đồng đều. Chênh lệch điểm số giữa các huyện không quá lớn, giữa điểm cao nhất và thấp điểm nhất là 7,71 điểm. Tuy nhiên, vị trí xếp hạng của một số huyện có sự biến động tương đối lớn đó là huyện Bạch Thông và huyện Na Rì. Trong nhóm không có đơn vị giữ nguyên vị trí xếp hạng, 05 đơn vị có vị trí xếp hạng tăng, 03 đơn vị có vị trí xếp hạng giảm.

Bảng xếp hạng điểm số DDCI năm 2020 của các sở, ban, ngành là cơ quan chuyên mộn thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn có sự phân hóa rõ nét, trong 19 sở, ban, ngành được khảo sát có sự chênh lệch về điểm số tương đối lớn giữa điểm cao nhất và thấp nhất là 18,9 điểm. Trong nhóm có 03 đơn vị giữ nguyên vị trí xếp hạng; 08 đơn vị có vị trí xếp hạng tăng; 06 đơn vị có vị trí xếp hạng giảm; 02 đơn vị được khảo sát lần đầu.

Năm 2020, Sở Công Thương đạt 93,21 điểm, đứng thứ 6 cấp huyện, thành phố, sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; đứng thứ 4/19 sở, ban, ngành của tỉnh và tăng 1 bậc so với năm 2019.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004726
Views Today : 163
Views This Month : 3435
Views This Year : 12119
Total views : 26545
Language
Skip to content