Năm 2020, tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Bắc Kạn được duy trì ổn định

Mặc dù năm 2020 có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của chính quyền các cấp và sự nỗ lực, cố gắng của Nhân dân, tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Bắc Kạn được duy trì ổn định.

Kinh tế duy trì tăng trưởng

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2020, tổng giá trị gia tăng GRDP (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 7.414 tỷ đồng, bằng 97,2% kế hoạch, tăng 3,1% so với năm 2019. Trong đó, khu vực nông – lâm nghiệp – thủy sản đạt 2.110 tỷ đồng, tăng 3,7%; khu vực công nghiệp, xây dựng đạt 1.229 tỷ đồng, tăng 4,3%; khu vực dịch vụ đạt 3.830 tỷ đồng, tăng 2,5%; thuế sản phẩm đạt 236 tỷ đồng, tăng 2,7% so với năm 2019. GRDP bình quân đầu người đạt 40,4 triệu đồng, tăng 2,1 triệu đồng so với năm 2019.

Các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp cơ bản đạt kế hoạch (KH). Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 179 tấn, vượt 2,4% KH; lương thực bình quân đầu người đạt 565 kg/năm. Toàn tỉnh trồng mới được 7.235 ha rừng, vượt 23% KH, tỷ lệ che phủ rừng duy trì 72,9%. Mặc dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhất là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi nhưng đàn gia súc, gia cầm của tỉnh tiếp tục được duy trì, đạt 100% KH.


Năm 2020, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 179 tấn

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Dự kiến hết năm 2020, toàn tỉnh có thêm 04 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, 01 đơn vị cấp huyện (thành phố Bắc Kạn) đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 12,5 tiêu chí/xã. Đề án mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) được triển khai khá hiệu quả. Trong năm, tỉnh có thêm 24 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên.


Chế biến gỗ tại Công ty Lechenwood

Trong năm, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động lớn đến đời sống, kinh tế. Song, với sự chỉ đạo, điều hành, kiểm soát kịp thời của Chính phủ cùng sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị, địa phương, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh duy trì ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 1.330 tỷ đồng, bằng 96,1% KH, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, công nghiệp khai thác tăng 2,6%, công nghiệp chế biến tăng 5,7%, công nghiệp sản xuất phân phối điện nước tăng 10,7% và công nghiệp cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 8,6%.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền, thu ngân sách năm 2020 của tỉnh ước đạt 698 tỷ đồng, bằng 103,2% dự toán Trung ương giao và đạt 97,5% dự toán của tỉnh.

Trong năm, công tác xúc tiến, vận động đầu tư vào tỉnh được quan tâm thực hiện. Tỉnh đã tăng cường cung cấp thông tin, giới thiệu, quảng bá tiềm năng và cơ hội đầu tư vào các dự án du lịch, nghỉ dưỡng hồ Ba Bể, dự án khu dân cư đô thị; dự án đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp… Năm 2020, tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho 15 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 2.452 tỷ đồng, tăng 07 dự án và tăng hơn 1.872 tỷ đồng so với năm 2019.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực

Năm học 2019-2020, ngành Giáo dục và Đào tạo phải kéo dài thời gian việc học bị gián đoạn, các hình thức học phải thay đổi… để phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhưng chất lượng giáo dục (cả mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên) tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Tỉnh có 06 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2019-2020, đây cũng là năm học đầu tiên Bắc Kạn có học sinh giỏi quốc gia môn Toán. Dự kiến có 08 trường học đạt chuẩn quốc gia. Kết quả phổ cập giáo dục xóa mù chữ tiếp tục được củng cố và giữ vững; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 96,34%, vượt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 45%.

Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được ngành Y tế duy trì, thực hiện tốt; công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 110%. Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số, an toàn vệ sinh thực phẩm triển khai theo kế hoạch. Trong năm, toàn tỉnh có thêm 04 xã đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế. Ngành Y tế đã tham mưu, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; chủ động chuẩn bị sẵn sàng cơ sở cách ly, điều trị khi có bệnh nhân đến. Đến nay, toàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp mắc Covid-19.


Kiểm tra sức khỏe công dân được cách ly tại Trung đoàn 750 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)
góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trong năm, tỉnh đã thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, trong đó tập trung tuyên truyền đậm nét công tác chuẩn bị, tổ chức và thành công Đại hội Đảng bộ các cấp của tỉnh; tuyên truyền về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là việc đưa Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp của tỉnh vào cuộc sống. Cập nhật kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 để tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân tham gia phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới; những vấn đề liên quan đến phòng chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi…

Công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể dục – thể thao trên địa bàn tỉnh được thực hiện hiệu quả. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được tập trung thực hiện gắn với xây dựng nông thôn mới. Dự ước hết năm 2020, toàn tỉnh có 88% số hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; 86% làng, bản, khu phố đạt chuẩn văn hóa; 50% xã, phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Công tác cải cách hành chính được tập trung thực hiện có hiệu quả. Dự kiến đến hết năm 2020, tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực truyến cấp tỉnh theo mức độ 3 đạt 77%, mức độ 4 đạt 30%; tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực truyến cấp huyện mức độ 3 đạt 81%, mức độ 4 đạt 20%. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính đứng thứ 32/63 tỉnh, thành phố. Tỉnh đã thực hiện xong việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 855/NQUBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cùng với đó, tình hình an ninh – trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững.

* * *

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Bắc Kạn gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, với quyết tâm nỗ lực của các cấp, các ngành và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả với 30/37 chỉ tiêu hoàn thành và vượt KH. Những kết quả thực hiện năm 2020 sẽ là cơ sở cho việc xây dựng và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm vụ năm 2021 – Năm đầu tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; tạo đà và góp phần quan trọng bước đầu cho việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra./.

Nguồn: https://backan.gov.vn/
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005263
Views Today : 100
Views This Month : 2502
Views This Year : 22465
Total views : 83005
Language
Skip to content