Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 05/05/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020

Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004724
Views Today : 8
Views This Month : 2940
Views This Year : 11624
Total views : 26050
Language
Skip to content