Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 05/05/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020

Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005102
Views Today : 106
Views This Month : 274
Views This Year : 5177
Total views : 65717
Language
Skip to content