Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Bắc Kạn về việc thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004727
Views Today : 27
Views This Month : 3463
Views This Year : 12147
Total views : 26573
Language
Skip to content