Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Bắc Kạn về việc thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005102
Views Today : 100
Views This Month : 268
Views This Year : 5171
Total views : 65711
Language
Skip to content