Sở Công Thương ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về ATTP ngành Công Thương

Căn cứ Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Nhằm giúp nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương bao gồm: cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, dụng cụ, vật liệu bao gói chuyên dụng gắn liền và chỉ sử dụng cho các sản phẩm, thực phẩm trên; góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đề cao tinh thần và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ làm công tác quản lý an toàn thực phẩm; việc quản lý an toàn thực phẩm được tổ chức thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và theo phân cấp quản lý. Nghiên cứu và cập nhật đầy đủ hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Tập trung vào một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Sở Công Thương xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ngành Công Thương như sau:

 Nội dung tập huấn

1.1 Phổ biến, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm, đặc biệt chú trọng đến nhóm sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, bao gồm một số văn bản trọng tâm sau:

– Luật An toàn thực phẩm năm 2010;

– Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

– Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

– Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm;

– Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNN&PTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Liên Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

– Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

– Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

– Thông tư số 45/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

– Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm;

– Quyết định số 6409/QĐ-BCT ngày 21/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành danh mục tài liệu, bộ câu hỏi kiểm tra kèm theo đáp án trả lời và chỉ định cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

1.2. Phổ biến, triển khai thực hiện Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thành phần tham dự

– Lãnh đạo UBND huyện (mỗi huyện 01 đại biểu);

– Phòng Kinh tế thành phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện (Lãnh đạo + chuyên viên phụ trách công tác an toàn thực phẩm)

Thời gian, địa điểm và kinh phí tổ chức tập huấn: 01 buổi, từ 8h00 ngày 19/01/2018 tại Hội trường tầng 1, Sở Công Thương Bắc Kạn, địa chỉ: số 34, đường Trường Chinh, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Kinh phí tổ chức thực hiện theo chế độ hiện hành.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị cử đại biểu tham gia tập huấn đúng thành phần đảm bảo số lượng và thời gian theo kế hoạch, phục vụ công tác chuyên môn trong thời gian tới.

Kim Oanh (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004726
Views Today : 90
Views This Month : 3362
Views This Year : 12046
Total views : 26472
Language
Skip to content