Sở Công Thương thông tin về việc triển khai thực hiện khai báo, tiếp nhân, kiểm tra, xác nhận Bản thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử.

Tổng Cục Hải quan đã nâng cấp hệ thống thông tin để cung cấp các chức năng phục vụ tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu trước khi hàng hóa đến cửa khẩu biên giới đường bộ, đường thủy nội địa theo các chỉ tiêu thông tin trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a cho phép người khai thực hiện song song việc khai Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu trên hồ sơ giấy hoặc bản điện tử trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a từ ngày 03/4/2021. Sau ngày 15/4/2021, cơ quan Hải quan chỉ tiếp nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu do người khai hải quan nộp trực tuyến trên Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu do người khai hải quan nộp trực tuyến trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến HQ36a.

Nhằm tiết kiệm thời gian thực hiện thủ tục về hải quan, tạo điều kiện cho thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, Sở Công Thương thông tin tới các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa về việc áp dụng khai báo thông tin hàng hóa nhập khẩu trước khi đến cửa khẩu được biết và chủ động triển khai thực hiện.

Sở Công Thương trân trọng thông báo để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết./.

                                                                        Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005163
Views Today : 11
Views This Month : 3277
Views This Year : 11185
Total views : 71725
Language
Skip to content