Sở Công Thương tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2018

Nhằm nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác về phòng chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ cho toàn thể công chức, viên chức và nhân viên trong cơ quan đồng thời chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và khắc phục mọi sơ hở, thiếu sót trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu nạn, cứu hộ xử lý có hiệu quả các tình huống có thể xảy ra cháy nổ, hạn chế thấp nhất các thiệt hại do cháy nổ gây ra; thực hiện Kế hoạch số 19/KH-SCT ngày 30/3/2018 về triển khai công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2018, ngày 31 tháng 10 năm 2018 Sở Công Thương phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn  cứu hộ (PC07) – Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và thực tập phương án CC&CNCN năm 2018 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên cơ quan Văn phòng Sở và Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại.

ISO_9001

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác PCCC, trong những năm qua lãnh đạo Sở Công Thương luôn quan tâm tới công tác này, coi đây là một trong  những nhiệm vụ cần thực hiện song song với việc thực hiện công tác chuyên môn. Hàng năm, đơn vị đều phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và  cứu nạn, cứu hộ (PC07) – Công an tỉnh tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về công tác PCCC cho toàn thể cán bộ, công chức; Đội PCCC cơ sở được trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC, được kiện toàn thường xuyên để thực hiện nhiệm vụ PCCC tại cơ quan.

d88c333549c7a999f0d6

ee8cf81382e162bf3bf0

Tại Hội nghị tập huấn này các cán bộ Đội hướng dẫn kiểm tra an toàn PCCC Phòng PC 07 đã phổ biến những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên Sở Công Thương như: các văn bản pháp luật của Nhà nước quy định về phòng cháy chữa cháy (gồm: Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy; Thông tư hướng dẫn số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP; Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy; Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP; Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc); các nguyên nhân gây cháy nổ, các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường; hướng dẫn tính năng, tác dụng của các phương tiện phòng cháy, chữa cháy được trang bị tại đơn vị, đưa ra phương án và một số tình huống cháy giả định để thực hành, nâng cao kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nhân viên cơ quan tham gia tập huấn đồng thời cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy. Đặc biệt giúp cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên Sở Công Thương hiểu rõ hơn về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác PCCC, CNCH, củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng để ứng phó tốt khi có sự cố cháy nổ xảy ra tại cơ quan, đơn vị, địa phương nơi cư trú.

93d1a632dcc03c9e65d1

d3ff1bca61388166d829

      Tin: Nông Thị Thảo; Ảnh: Hoàn Tiến Mân – Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005166
Views Today : 103
Views This Month : 3766
Views This Year : 11674
Total views : 72214
Language
Skip to content