Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tập huấn về nâng cao chất lượng đối với sản phẩm có lợi thế xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Thực hiện Quyết định số 1137/QĐ-TTG ngày 03/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Với mục tiêu nhằm cung cấp thông tin, trang bị kiến thức về nâng cao chất lượng sản phẩm cho các sơ sở, sản xuất, kinh doanh mặt hàng có lợi thế xuất khẩu, sẽ có lợi thế xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của địa phương sang thị trường nước ngoài, theo Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Để triển khai thực hiện chỉ đạo nêu trên ngày 08/5/2019, Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch số 341/KH-SCT về việc tổ chức tập huấn về nâng cao chất lượng đối với sản phẩm có lợi thế xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019. Theo đó, ngày 27 tháng 8 năm 2019, Sở Công Thương tổ chức lớp tập huấn về nâng cao chất lượng đối với sản phẩm có lợi thế xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019 cho đối tượng là những người trực tiếp sản xuất, chế biến và cán bộ quản lý tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Đinh Lâm Sáng- Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn.

Ông Đinh Lâm Sáng- Phó giám đốc Sở Công Thương phát biểu khai mạc hội nghị
Ông Đinh Lâm Sáng- Phó giám đốc Sở Công Thương phát biểu khai mạc hội nghị

Sau lời phát biểu khai mạc các học viên được nghe Thạc sỹ Vũ Đức Hiệu Giảng viên trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật thương mại – Bộ Công Thương trao đổi, chia xẻ và truyền đạt về những nội dung liên quan đến sự cần thiết phải nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các mặt hàng xuất khẩu, mặt hàng có lợi thế xuất khẩu; các yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa xuất khẩu; các điều kiện cần và đủ khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường nước ngoài; cách nắm bắt tận dụng cơ hội và giảm thiểu tác động tiêu cực từ các hiệp định thương mại tự do đối với các mặt hàng xuất khẩu; về áp dụng tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa của các thị trường nước ngoài, các điều kiện cần và đủ để xuất khẩu một loại hàng hóa cụ thể. Hội nghị tập huấn diễn ra trong vòng 01 ngày, thu hút trên 50 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tham gia.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Thông qua Hội nghị tập huấn lần này các học viên đã nhận thức và nắm rõ hơn các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa của các thị trường nước ngoài, sự cần thiết cần nâng cao chất lượng hàng hóa,.. để có kế hoạch điều chỉnh, áp dụng trong quá trình sản xuất, chế biến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh tiến tới xuất khẩu hàng hóa ra thị trường nước ngoài, đẩy mạnh tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu tỉnh Bắc Kạn, góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

Hoàng Yến (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005095
Views Today :
Views This Month : 2287
Views This Year : 4776
Total views : 65316
Language
Skip to content