Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 03 tháng 01 năm 2020, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Quang Tuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ngoài ra tới dự còn có Lãnh đạo đại diện các Sở, ngành, các doanh nghiệp, hợp tác xã: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường,..; đại diện phòng Kinh tế hạ tầng các huyện Chợ Đồn, Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn; Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn, Công ty Điện lực Bắc Kạn, Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn,…; Hợp tác xã Tài Hoan, Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành;…các đồng chí trong BCH Đảng bộ và Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại; Trưởng, Phó phòng chuyên môn cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động Sở Công Thương.

Toàn cảnh Hội nghị
                                                    Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của ngành Công Thương. Theo đó, năm 2019 được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Công Thương, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp đồng bộ của các sở, ngành và UBND các địa phương; sự vào cuộc của các doanh nghiệp và sự quyết tâm của toàn thể, công chức và người lao động, Sở Công Thương đã tích cực tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao vai trò quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành. Vì vậy các chỉ tiêu phát triển công nghiệp và thương mại năm 2019 trên địa bàn tỉnh đã đạt và vượt mức kế hoạch được giao và đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, cụ thể:

Về lĩnh vực công nghiệp: Tăng trưởng kinh tế khu vực công nghiệp:Khu vực công nghiệp và xây dựng dự báo đạt mức tăng tr­ưởng 9,63% so với cùng kỳ năm 2018; Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp cộng dồn 12 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước tăng 13,21%; Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước đạt 1.264,154 tỷ đồng, đạt 103,9% kế hoạch và tăng 8,54% so với cùng kỳ năm 2018; Tỷ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia trên địa bàn tỉnh tính đến hết năm 2019 đạt 97,29%.

Hoạt động Khuyến công:Thực hiện hoàn thành 8 đề án khuyến công với tổng kinh phí thực hiện là 823 triệu đồng, trong đó: 01 đề án khuyến công quốc gia với kinh phí thực hiện là 300 triệu đồng và 7 đề án khuyến công địa phương với kinh phí thực hiện là 523 triệu đồng.

Về lĩnh vực Thương mại: Tổng mức bán buôn, bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh năm 2019 ước đạt 7.475,133 tỷ đồng, tăng 8,51% so với cùng kỳ năm 2018; Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2019 so với cùng kỳ tăng 1,69%; Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đạt 7,4 triệu USD, tăng gấp 9,5 lần so với thực hiện năm 2018 và đạt 74% kế hoạch năm 2019. Trong đó: Kim ngạch xuất khẩu đạt 2,5 triệu USD, các mặt hàng xuất khẩu là Gỗ ván ép, hoa quả tươi đã sấy khô và bột kẽm oxit; Kim ngạch nhập khẩu đạt 4,9 triệu USD, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc trang thiết bị, tinh quặng chì và gỗ veneer nguyên liệu làm lớp mặt.

Triển khai nhiệm vụ năm 2020, Sở Công Thương xác định tiếp tục bám sát kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh để triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp chủ yếu, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh năm 2010) khu vực công nghiệp tăng 10%; Tổng sản phẩm của công nghiệp (GRDP) đạt 463.700 triệu đồng;Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) trên địa bàn tỉnh đạt 1.384 tỷ đồng;Tỷ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 98%;Thực hiện hoàn thành 100% đề án khuyến công và chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2020 được cấp có thẩm quyền giao.Tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng >7,5%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đạt 6.518 tỷ đồng; Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt 10 triệu USD;Thực hiện hoàn thành 100% đề án, nhiệm vụ xúc tiến thương mại năm 2020 được cấp có thẩm quyền giao.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị
   Đồng chí Đinh Quang Tuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu và chỉ đạo Hội nghị đồng chí Đinh Quang Tuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương sự cố gắng của ngành và các đơn vị trong ngành công thương và biểu dương những kết quả đạt được của ngành Công Thương trong năm 2019, đóng góp vào kết quả chung của tỉnh Bắc Kạn. Đồng chí đã chỉ đạo một số định hướng, nhiệm vụ trong năm 2020 cho ngành như: Cần tham mưu tốt cho Tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Công Thương, tăng cường và thực hiện tốt công tác xúc tiến thương mại, cải cách hành chính,…Phối hợp tốt với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan để nâng cao hiệu lực và hiệu quả của ngành. Đồng thời, tại Hội nghị đã có các ý kiến phát biểu thảo luận của các Sở, ngành, doanh nghiệp và Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đối với lĩnh vực công thương.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Hà Bắc – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các ý kiến kiến nghị của một số doanh nghiệp và sẽ phối hợp với các Ngành có liên quan tạo mọi điều kiện tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Ngành sẽ tiếp tục làm tốt hơn trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Công Thương góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh năm 2020.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004730
Views Today : 115
Views This Month : 3849
Views This Year : 12533
Total views : 26959
Language
Skip to content