Sở Công Thương triển khai hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 4 và tiêu chí số 7 đối với các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục và lộ trình các xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 – 2020, trong năm 2019 tỉnh Bắc Kạn và Văn bản số 1901/UBND-KTTCKT ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng xã Dương Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 158/KH-SCT ngày 22/4/2019 và tổ chức làm việc tại các xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn; Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới; Phương Linh, huyện Bạch Thông; Địa Linh, huyện Ba Bể và xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn về triển khai, hướng dẫn việc áp dụng các Quyết định của Bộ Công Thương đối với tiêu chí số 4 và tiêu chí số 7 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đối với các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Trong đó, Sở đã chủ động triển khai, hướng dẫn các xã việc áp dụng Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 của Bộ Công Thương về Phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; rà soát, đánh giá hệ thống điện (gồm: đường dây trung áp, các trạm biến áp phân phối, đường dây hạ áp, công tơ đo đếm và dây sau công tơ); Hướng dẫn, phố biến việc áp dụng Quyết định số 4800/QĐ-BCT ngày 08/12/2016 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và kiểm tra thực tế và đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (gồm: chợ nông thôn hoặc cơ sở bán lẻ khác; siêu thị mini hoặc cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng kinh doanh tổng hợp…).

3c1223e99b6f7e31277e

Đối với tiêu chí số 4 về điện nông thôn, qua kiểm tra thực tế tại hiện trường và hồ sơ quản lý của Điện lực các huyện, thành phố về hệ thống điện, đường dây trung áp, các trạm biến áp phân phối, đường dây hạ áp, công tơ đo đếm cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật của ngành điện và hồ sơ đáp ứng được theo các quy định tại Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 của Bộ Công Thương về Phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Đối với hệ thông dây sau công tơ tiết diện dây dẫn cơ bản đáp ứng được yêu cầu tiết diện dây tổi thiểu 2,5mm2. Tuy nhiên dây dẫn của một số hộ dân không có hãm dây hai đầu trên sứ cách điện hạ áp hoặc kẹp hãm siết hai đầu, đối với dây dẫn có khoảng cách dài hơn 20m một số hộ chưa có cột đỡ trung gian hoặc có chưa đảm bảo theo quy định; dây dẫn vượt đường ô tô còn nhiều điểm không có dây văng đỡ vượt theo quy định.Tỷ lệ số hộ được sử dụng điện của các xã, cụ thể: Xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn tỷ lệ số hộ được sử dụng điện đạt 100%; xã Phương Linh, huyện Bạch Thông tỷ lệ số hộ được sử dụng điện đạt 99,75%; xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn tỷ lệ số hộ được sử dụng điện đạt 99,72%; xã Địa Linh, huyện Ba Bể tỷ lệ số hộ được sử dụng điện đạt 97,03%.

Đối với tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tại 05 xã dự kiến đạt chuẩn NTM năm 2019, trong đó có 02 xã có quy hoạch xây dựng chợ gồm xã Dương Quang (quy hoạch xây dựng chợ hạng 3), xã Yên Đĩnh (quy hoạch xây dựng chợ hạng 2) tuy nhiên chưa được đầu tư xây dựng, có 03 xã không có chợ và không có quy hoạch xây dựng chợ gồm các xã: Yên Thượng, huyện Chợ Đồn; Phương Linh, huyện Bạch Thông; Địa Linh, huyện Ba Bể. Do đó, việc xét công nhận đối với cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trên cơ sở đánh giá đối với các cơ sở bán lẻ nông thôn.

Qua khảo sát thực tế các cơ sở bán lẻ ở nông thôn, có 04/5 xã (Yên Thượng, huyện Chợ Đồn; Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới; Địa Linh, huyện Ba Bể và xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn) có cửa hàng kinh doanh tổng hợp cơ bản đạt chuẩn theo quy định tại Quyết định số 4800/QĐ-BCT ngày 08/12/2016 của Bộ Công Thương và 01 xã (xã Phương Linh, huyện Bạch Thông) tại thời điểm rà soát không có cửa hàng kinh doanh tổng hợp đáp ứng quy định tại Quyết định số 4800/QĐ-BCT ngày 08/12/2016 của Bộ Công Thương. Trong đó: Xã Yên Thượng có 06 cơ sở, xã Yên Đĩnh có 05 có cơ sở, xã Dương Quang có 01 cơ sở, xã Địa Linh có 08 cơ sở cơ bản đạt yêu cầu cơ sở bán lẻ nông thôn. Xã Phương Linh có 09 cơ sở bán lẻ nhưng không có cơ sở đáp ứng điều kiện cơ sở bán lẻ nông thôn.

Nhìn chung, các xã có cơ sở bán lẻ ở nông thôn cơ bản đáp ứng yêu cầu về diện tích tối thiểu, số lượng mặt hàng, công trình kiến trúc, hàng hóa kinh doanh tại cửa hàng… còn các điều kiện khác đều cần nâng cấp, cải tạo để đáp ứng tiêu chí của cơ sở bán lẻ nông thôn theo quy định tại Quyết định số 4800/QĐ-BCTngày 08/12/2016 như: Việc quy định thời gian mở cửa chưa thực sự thuận tiện, hợp lý, chưa có bảng biển hiệu quy định thời gian đóng mở của tại cửa hàng; việc tổ chức, bố trí hàng hóa tại các cơ sở bán lẻ chưa đảm bảo văn minh, khoa học, thuận tiện cho khách hàng lựa chọn, mua sắm và thanh toán (như việc sắp xếp các thực phẩm tươi sống chưa tách biệt với thực phẩm đã qua chế biến; khu vực bày bán thực phẩm chưa tách biệt với khu vực hóa chất; các mặt hàng bày bán tại cửa hàng chưa được phân theo khu vực riêng biệt theo từng ngành hàng, từng loại sản phẩm), chưa trang bị trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo quy định…

Thông qua quá trình hướng dẫn, triển khai và rà soát thực tế, Sở Công Thương đã hướng dẫn UBND các xã chủ động triển khai thực hiện tiêu chí số 4, số 7 trên địa bàn xã, phối hợp với các đơn vị có liên quan để vận động, tuyên truyền người dân khắc phục các nội dung chưa đạt yêu cầu để góp phần thực hiện hiệu quả tiêu chí số 4 về điện nông thôn và tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại góp phần đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019 theo lộ trình của tỉnh./.

Triệu Thanh Hoa (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004804
Views Today : 55
Views This Month : 643
Views This Year : 21676
Total views : 36102
Language
Skip to content