Sở Công Thương triển khai nhiều giải pháp góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Cải thiện chỉ số PCI cấp tỉnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, là động lực cốt lõi thúc đẩy kinh tế – xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững, là cơ sở củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận của các cấp, ngành, địa phương, nhất là các doanh nghiệp, hợp tác xã và nhân dân trong tỉnh. Vì vậy Sở Công Thương đã luôn coi trọng việc tập trung cải thiện các chỉ số PCI lĩnh vực ngành công thương. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, năm 2019 Sở tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển công nghiệp, thương mại, các giải pháp về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công thương, của tỉnh góp phần tạo lập môi trường kinh doanh của ngành, cũng như của tỉnh thực sự thông thoáng, minh bạch và thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong năm 2019. Trong năm 2019, Sở Công Thương tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo lĩnh vực phân công, phụ trách và đã được cụ thể hóa tại Kế hoạch số 477/KH-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Bắc Kạn năm 2018 – 2019 và Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 12/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Theo đó, trong năm 2019 Sở đã đạt một số kết quả cụ thể như sau:

– Cải thiện chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp”:

Trong năm 2019, Sở đã hoàn thành 01 đề án xúc tiến thương mại quốc gia: “Tổ chức phiên chợ hàng Việt về miền núi, vùng cao tại huyện Bạch Thông, huyện Chợ Đồn, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn”. Tham gia mỗi phiên chợ có 12 doanh nghiệp, với quy mô 24 gian hàng; các gian hàng đã tập trung trưng bày, giới thiệu, quảng bá, bán các sản phẩm hàng tiêu dùng do Việt Nam sản xuất như: chăn, ga, gối, đệm, thảm các loại; quần áo, đồ may mặc, complete; giày, dép da; đồ nhựa; đồ dùng trong gia đình; sách vở…;Phiên chợ diễn ra đã thu hút đông đảo người dân trên địa bàn và các xã lân cận đến tham quan và mua sắm. Ngoài ra, trong năm Sở cũng đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công “Tuần lễ giới thiệu Hồng không hạt và các sản phẩm nông sản sạch tỉnh Bắc Kạn năm 2019” tại Siêu thị Big C Thăng Long, Hà Nội. Có 42 doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất  thuộc tỉnh Bắc Kạn tham gia gian hàng. Thông qua Tuần lễ này, tỉnh Bắc Kạn đã giới thiệu về thế mạnh, tiềm năng của sản phẩm Hồng không hạt và các sản phẩm nông sản sạch khác như: miến dong, gạo Japonica (VAAS16), gạo Bao thai Chợ Đồn, Khẩu Nua Lếch Ngân Sơn (gạo nếp thơm), bí xanh thơm, hạt dẻ, măng khô, gà đồi, tinh bột nghệ, curcumin và các sản phẩm rau, củ, quả…; Đây là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, liên kết, mở rộng giao lưu xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác, thị trường tiêu thụ sản phẩm và hợp tác đầu tư, góp phần vào việc phát triển các sản phẩm nông sản theo hướng hiện đại và bền vững. Tại buổi Khai mạc đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Kạn với Công ty TNHH dịch vụ EB liên quan đến việc hỗ trợ đầu ra, thúc đẩy phát triển sản xuất sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn để cung ứng vào hệ thống chuỗi Siêu thị Big C theo Chương trình Dự án Sinh kế Cộng đồng của Central Group Việt Nam.

Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đăng ký thương hiệu, ứng dụng thương mại điện tử, hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu quảng bá thương hiệu; triển khai thực hiện các đề án khuyến công quốc gia và địa phương: Thực hiện hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong chế biến nông sản” đơn vị thụ hưởng là Công ty TNHH nhà máy Curcumin Bắc Hà, thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn thuộc nguồn khuyến công quốc gia; thực hiện hoàn thành 04 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong chế biến thực phẩm, trong chế biến nông sản và thực phẩm, trong chế biến tinh bột và sản xuất miến dong; 01 Đề án “Hỗ trợ thuê tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì sản phẩm” (hỗ trợ cho 12 cơ sở CNNT thuê tư vấn thiết kế bao bì và 01 Đề án “Hỗ trợ xây dựng và đăng ký thương hiệu sản phẩm” (hỗ trợ chi phí xây dựng, đăng ký nhãn hiệu cho 02 đơn vị) thuộc nguồn khuyến công địa phương. Triển khai thực hiện 01 đề án “Hỗ trợ phần mềm quản lý dữ liệu khách hàng” cho các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh. Đến nay đã nghiệm thu và bàn giao phần mềm giữa Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn và Trung tâm Phát triển thương mại điện tử với 6 đơn vị thụ hưởng. Đề án được xây dựng sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, đẩy mạnh việc ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, nâng cao công tác quản lý, chăm sóc khách hàng, đồng thời tạo kênh thông tin hiệu quả giúp các đơn vị quản lý khách hàng, quảng bá, giới thiệu sản phẩm và đối thoại trực tiếp với khách hàng, tiết kiệm nhân công và thời gian;

– Cải thiện một số chỉ số khác

+ Chi phí gia nhập thị trường và chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước:

Ban hành Quyết định số 01/QĐ-SCT ngày 18/01/2019 về Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019, theo đó đã triển khai hoàn thiện được 26/26 nội dung đạt 100%; trình UBND tỉnh công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương, được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 và Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh; Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 về việc ban hành Quy trình một cửa liên thông giữa Cơ quan nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, theo đó thì các thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước sẽ được thực hiện đồng thời và tổng thời gian giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giảm xuống còn 13 ngày;

Từ ngày 01/8/2019, thực hiện Thông báo số 188/TB-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh về việc giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn, toàn bộ TTHC của Sở Công Thương đã thực hiện việc tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ Hành chính công nên tại thời điểm báo cáo Sở không thực hiện việc niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. Tuy nhiên, 100% các thủ tục hành chính do UBND tỉnh công bố đã được cập nhật, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và website của sở. Thực hiện xây dựng các biểu mẫu, hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, thực hiện công khai minh bạch trên Trang thông tin điện tử của Sở về tất cả các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, nhà đầu tư được rõ;

Sở tổ chức công khai việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức đối với TTHC tại phòng Tiếp công dân và qua hộp thư điện tử: socongthuong@backan.gov.vn; lập Sổ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy trình hành chính niêm yết công khai tại Bảng TTHC của đơn vị. Trong năm 2019, Sở chưa nhận được phản ánh kiến nghị nào liên quan đến TTHC.

+ Tính minh bạch và tiếp cận thông tin:

Thực hiện công khai và thường xuyên cập nhật quy trình, thủ tục hành chính và các biểu mẫu hướng dẫn, các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội ngành Công thương, các quy hoạch; các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh,… thông qua việc niêm yết tại trụ sở và đưa lên Cổng thông tin điện tử của Sở nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận các thông tin;

Tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư thông qua nhiều hình thức như: Trang thông tin điện tử của Sở, văn bản hành chính, đối thoại trực tiếp…

+ Chi phí không chính thức:

Thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận, xử lý văn bản theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; phần mềm xử lý văn bản; thực hiện rà soát, điều chỉnh và công khai thủ tục hành chính đảm bảo đầy đủ, kịp thời theo quy định; sử dụng công nghệ thông tin đồng bộ và toàn diện trong giải quyết thủ tục hành chính. Triển khai kịp thời việc thực hiện các quy định của Nhà nước, tăng cường công tác phòng và chống tham nhũng. Tăng cường kỷ luật kỷ cương đội ngũ công chức, viên chức nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng đội ngũ, công chức, viên chức thật sự trong sạch, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu công tác;

Thường xuyên rà soát và đánh giá lại đội ngũ cán bộ công chức, kịp thời phát hiện và chuyển đổi ngay các công chức, viên chức kém phẩm chất, nhũng nhiễu gây khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, kiên quyết không bố trí công chức thiếu phẩm chất, năng lực vào những khâu, công việc dễ nảy sinh tiêu cực tại cơ quan, đơn vị; thực hiện kế hoạch luân chuyển, điều động công chức theo quy định;

Công khai, minh bạch mức thu các loại phí: Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; phí thẩm định đăng ký kinh doanh để cấp giấy phép sản xuất ruợu, thuốc lá; phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực; phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự toán xây dựng; phí thẩm định thiết kế cơ sở; phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm… để nhân dân, doanh nghiệp biết, thực hiện.

+ Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo:

Tập thể Ban Giám đốc sở đã phân công từng đồng chí theo lĩnh vực phụ trách cùng bộ phận chuyên môn thăm nắm cơ sở cũng như tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt và giải quyết những vấn đề bức xúc của doanh nghiệp, tạo mối quan hệ gần gũi, thân thiện giữa lãnh đạo sở với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Thực hiện nghiêm túc thời gian giải quyết công việc đã được quy định trong quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị theo hướng giải quyết công việc nhanh nhất có thể. Tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, thường xuyên kiểm tra đôn đốc các thành viên trong Ban Giám đốc sở được phân công phụ trách từng lĩnh vực để kịp thời xử lý các vướng mắc cũng như các yêu cầu của nhà đầu tư, doanh nghiệp một cách nhanh, hiệu quả. Ban Giám đốc sở tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động, tích cực triển khai thực hiện tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, thu hút đầu tư và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

+ Thiết chế pháp lý:

Sở đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019; Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình trọng tâm công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng năm 2019,…. xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra công vụ; thanh tra, kiểm tra hành chính trong toàn đơn vị nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các cán bộ vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, xử lý vụ việc, có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Theo đó, mọi phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp đều được Sở trả lời đúng quy định, đúng thẩm quyền và đảm bảo thời gian. Trong năm 2019: Thanh tra sở đã thực hiện hoàn thành 01 cuộc thanh tra hành chính và 02 cuộc kiểm tra chuyên ngành. Trong kỳ báo cáo đơn vị đã nhận được 05 đơn kiến nghị, phản ánh (02 đơn thuộc thẩm quyền (đơn vị đã có văn bản trả lời theo quy định); 03 đơn không đủ điều kiện xử lý).

Nhằm tiếp tục nâng cao chỉ số PCI, năm 2020 Sở Công Thương tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các Nghị quyết, Đề án, Kế hoạch và hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Công Thương và của tỉnh Bắc Kạn về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đã được cụ thể hóa tại các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Kế hoạch chi tiết mà Sở đã xây dựng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính, rà soát, rút ngắn thời gian tiếp cận và giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp; công khai, minh bạch thông tin, xây dựng và quảng bá hình ảnh của địa phương; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch CCHC, kiểm tra thực thi công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm đối với công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)

 
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005166
Views Today : 101
Views This Month : 3764
Views This Year : 11672
Total views : 72212
Language
Skip to content