Tác động của Cách mạng 4.0 đến nền kinh tế thế giới, cơ hội và thách thức trong tiến trình hội nhập KTQT của Việt Nam

Tác động của Cách mạng 4.0 đến nền kinh tế thế giới, cơ hội và thách thức trong tiến trình hội nhập KTQT của Việt Nam

Người thực hiện: ThS. Đặng Xuân Tâm – Phó Trưởng phòng Hỗ trợ Đàm phán, Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Mô tả:

CMCN 4.0 là dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất; nhấn mạnh những công nghệ đang và sẽ có tác động lớn nhất là công nghệ in 3D, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, người máy,…

CMCN 4.0 là xu hướng hiện tại của tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất. Nó bao gồm các hệ thống mạng vật lý, mạng internet kết nối vạn vật và điện toán đám mây.

CMCN 4.0 không chỉ là về các máy móc, hệ thống thông minh và được kết nối, mà còn có phạm vi rộng lớn hơn nhiều. Đồng thời là các làn sóng của những đột phá xa hơn trong các lĩnh vực khác nhau từ mã hóa chuỗi gen cho tới công nghệ nano, từ các năng lượng tái tạo tới tính toán lượng tử…

Chi tiết nghiên cứu được đính kèm dưới đây

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004733
Views Today : 78
Views This Month : 4216
Views This Year : 12900
Total views : 27326
Language
Skip to content