Tăng cường công tác tuyên truyền và chấp hành các quy định về an toàn trong hoạt động hóa chất nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác quản lý hóa chất nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp; Kế hoạch số 492/KH-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án;

Thực hiện Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020; Văn bản số 3213/UBND-NCPC ngày 08 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh về việc phối hợp xây dựng kế hoạch kiểm tra các doanh nghiệp cung ứng, sử dụng hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnhvề việc điều chỉnh danh mục Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 82/QĐ-SCT ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Sở Công Thương Bắc Kạn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về: Cung ứng, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; An toàn trong hoạt động hóa chất và Kỹ thuật an toàn trong khai thác khoáng sản năm 2020. Tháng 7 năm 2020, Sở Công Thương tổ chức kiểm liên ngành việc chấp hành pháp luật về: Kỹ thuật an toàn trong khai thác khoáng sản; Cung ứng, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; An toàn trong hoạt động hóa chất năm 2020 đối với một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Qua công tác kiểm tra cho thấy còn nhiều đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ các quy định, vi phạm hành chính trong công tác quản lý, sử dụng VLNCN.

Để thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Bộ Công Thương; Kế hoạch số 492/KH-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn; đồng thời chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật về: Cung ứng, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; An toàn trong hoạt động hóa chất nguy hiểm, ngày 10/09/2020 Sở Công Thương ban hành Công văn số 1031/SCT-CN yêu cầu các đơn vị hoạt động hóa chất nguy hiểm (HCNH), tiền chất thuốc nổ (TCTN) và vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ các nội dung như sau:

  1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, người lao động trong đơn vị nâng cao nhận thức về các quy định của pháp luật về HCNN, TCTN và VLNCN. Nghiêm cấm mọi hình thức trao đổi, mua bán, sử dụng HCNN, TCTN và VLNCN không đúng mục đích; hoàn thiện các quy trình tự kiểm tra, giám sát nội bộ đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, phòng chống thất thoát HCNN, TCTN và VLNCN. Các hành vi vi phạm về HCNN, TCTN và VLNCN tùy theo tính chất mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
  2. Rà soát thực hiện kiểm định máy móc, thiết bị có an toàn nghiêm ngặt; trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống rò rỉ, phát tán HCNN, TCTN và VLNCN. Rà soát, chuẩn bị công cụ, phương tiện, thiết bị phòng ngừa ứng phó sự cố đảm bảo khả năng phòng ngừa, ứng phó sự cố khi xảy ra.
  3. Rà soát thực hiện đầy đủ về hồ sơ quản lý HCNN, TCTN và VLNCN theo quy định. Trong đó lưu ý thực hiện: Lập sổ theo dõi, phiếu xuất/nhập HCNN, TCTN và VLNCN; lập hộ chiếu nổ mìn đầy đủ nội dung theo đúng thực tế và mẫu quy định. Lập sổ theo dõi quản lý, gia cố và hoàn thiện cơ sở vật chất bảo quản, bảo vệ kho chứa VLNCN đảm bảo an toàn và theo đúng quy định (lập sổ theo dõi người ra vào kho, lý lịch kho, nội quy ra vào kho; đảm bảo lực lượng bảo vệ kho chứa VLNCN suốt ngày đêm; gia cố hàng rào, cửa – khóa cửa kho, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng – camera an ninh bảo vệ kho, kiểm tra điện trở tiếp đất hệ thống chống sét, thiết bị phòng cháy chữa cháy,…). Tăng cường công tác quản lý VLNCN tại nơi sử dụng để đảm bảo an toàn và tránh thất thoát VLNCN.
  4. Thực hiện nghiêm túc công tác đào tạo, tổ chức tập huấn, huấn luyện định kỳ và sử dụng người làm việc liên quan đến HCNN, TCTN và VLNCN có trình độ chuyên môn phù hợp và được huấn luyện về kỹ thuật an toàn theo đúng quy định của pháp luật.
  5. Tiếp tục rà soát, thực hiện nghiêm túc quy định về hoạt động VLNCN theo quy định hiện hành và hướng dẫn thực hiện quy định trong quản lý, vận chuyển sử dụng và bảo quản VLNCN của Sở Công Thương tại Văn bản số 585/SCT-CN ngày 09 tháng 6 năm 2020.
  6. Thực hiện xây dựng xây dựng Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất theo quy định hiện hành (Sở Công Thương đã hướng dẫn cụ thể tại Văn bản số 705/SCT-CN ngày 01 tháng 7 năm 2020) và chủ động tổ chức diễn tập định kỳ hàng năm theo quy định.
  7. Thực hiện thống kê chi tiết các loại hóa chất, kho chứa, vị trí tồn trữ của cơ sở sản xuất, sử dụng HCNH, TCTN do đơn vị quản lý và báo cáo về Sở Công Thương trước ngày 20 tháng 9 năm 2020. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ Phòng Quản lý Công nghiệp – Sở Công Thương Bắc Kạn, số điện thoại 02093.810723./.

Sở Công Thương

 

 

 

 
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005102
Views Today : 101
Views This Month : 269
Views This Year : 5172
Total views : 65712
Language
Skip to content