Tăng cường quản lý các cơ sở bán lẻ “xăng dầu mini”

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có khoảng trên 240 cơ sở kinh doanh bán lẻ xăng dầu qua các cột bơm mini, trụ bơm xăng dầu tự động, qua thùng, can, chai và các dụng cụ chứa đựng khác. Các cơ sở kinh doanh này tập trung chủ yếu ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại khó khăn với quy mô kinh doanh nhỏ lẻ, tự phát, sản lượng tiêu thụ rất nhỏ và không đảm bảo các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu theo quy định của pháp luật, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, ảnh hưởng lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Tuy nhiên, trên thực tế hình thức kinh doanh này đang đáp ứng được nhu cầu của một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng ở vùng sâu, vùng xa, vùng giao thông đi lại khó khăn.

Nhằm nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường tại các cơ sở bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã ban hành kế hoạch quản lý các cơ sở bán lẻ “xăng dầu mini”. Theo đó, lộ trình cụ thể các điểm kinh doanh bán lẻ xăng dầu không đáp ứng quy định của pháp luật sẽ không được phép hoạt động. Cụ thể như sau:

Thời gian từ nay đến trước ngày 01/5/2018, Sở Công Thương phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền và thông báo về lộ trình siết chặt quản lý đối với các cơ sở bán lẻ xăng dầu mini; đồng thời tiến hành rà soát, dừng hoạt động kinh doanh đối với các cơ sở bán lẻ xăng dầu (qua cột bơm mini, bơm tay) không đủ điều kiện tại khu vực trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Sau đó, tiến hành rà soát và dừng kinh doanh doanh đối với các cơ sở bán lẻ xăng dầu mini không đủ điều kiện tiêu chí kinh doanh xăng dầu theo quy định tại khu vực các xã còn lại, không thuộc diện xã đặc biệt khó khăn của khu vực 3 địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Thời gian thực hiện từ ngày 01/7/2018. Cũng trong thời gian này, Sở Công Thương có trách nhiệm tham mưu xây dựng Tiêu chí cơ sở bán lẻ “xăng dầu mini” tại khu vực vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định tại Điều 41, Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Theo lộ trình này, sau khi UBND tỉnh phê duyệt Tiêu chí cơ sở bán lẻ xăng dầu mini tại khu vực vùng sâu, vùng xa và danh sách các địa phương được áp dụng tiêu chí này, các cơ sở bán lẻ xăng dầu mini phải hoàn thiện các đầy đủ các điều kiện về kinh doanh xăng dầu theo quy định. Đến thời hạn 31/12/2018, các cơ sở bán lẻ xăng dầu mini không đủ điều kiện sẽ phải dừng hoạt động kinh doanh tại tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Với những mục tiêu cụ thể của kế hoạch đã đề ra, sẽ góp phần từng bước phát triển mạng lưới bán lẻ xăng dầu cho người dân tại các vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế khó khăn, hạ tầng kỹ thuật giao thông chưa phát triển và đảm bảo các quy định của pháp luật trong lĩnh vực này./.

Phạm Thị Dịu (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005102
Views Today : 108
Views This Month : 276
Views This Year : 5179
Total views : 65719
Language
Skip to content